Kartläggning i förskoleklass

Införliva kartläggningen i förskoleklassens pedagogik

Behöver lärarna i förskoleklassen ett bättre stöd i kartläggningsarbetet? 
Vi hjälper gärna till!

Om fortbildningen

Tycker ni också att kartläggningen känns utmanande?

Skolverkets stödmaterial Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Tanken är att läraren i förskoleklass tidigare ska fånga upp och få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Skolverkets material finns tillgängligt och vi vet nu hur det ser ut, men våra kunder signalerar att frågorna är många kring hur arbetet ska göras rent praktiskt. Hur blir den här kartläggningen en naturlig del av vår undervisning?

Vi har tittat närmare på det här och hjälper er gärna. Boka en fortbildningsdag för förskoleklasslärarna på skolan eller varför inte samla lärare från flera närliggande skolor till den gemensam utvecklingsdag?Vi hjälper er att räta ut frågetecknen runt kartläggningen

Ni får vägledning och inspiration till undervisning och hur ni agerar utifrån resultatet.

Fortbildningsdagen lär er hur ni:

  • införlivar kartläggningen i förskoleklassens unika pedagogik
  • bygger upp undervisningen så att den stämmer överens med det som ska kartläggas

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Kontakta oss

Kontakta gärna våra fortbildningsrådgivare för mer information om hur vi kan hjälpa er att bygga ihop den perfekta fortbildningsdagen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti