Kartläggning i förskoleklass

Kartläggning i förskoleklass

- Lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Lär er att

  • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Använda en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Lär er hur ni kan kartlägga i lugn och ro

Håller ni fortfarande på och testar er fram för att hitta ett rimligt och mer effektivt sätt att arbeta med kartläggningen? Visst kan det kännas svårt att ”hinna med”? Den här fortbildningen lär er en modell för hur ni kan genomföra kartläggningen i lugn och ro i den ordinarie undervisningen. Den låter eleverna möta en lustfylld undervisning som ger arbetsro samtidigt som lärarna får den kunskap de behöver om sina elevers behov.

Fortbildningen leder er igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av undervisningen efter analyserat resultat.

Så blir kartläggningen en naturlig del av undervisningen

Genom att använda stationsarbete försvinner stressen och stöket. Lärare och elever får arbetsro att göra uppgifterna som kartläggningen kräver. Ni får lära er hur ni organiserar stationsarbetet och vad ni bör ha med er i planeringen inför varje moment. Ska man göra i hel- eller halvklass? Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station? Denna arbetsgång ser likadan oavsett om ni ska kartlägga med Hitta språket eller Hitta matematiken men under fortbildningen fördjupar vi oss extra i Hitta språket.

Fortbildningen visar i film och många praktiska moment hur kartläggningen går till och hur det känns hur det är att vara elev i detta upplägg.

Hur dokumenterar och fångar vi upp elevernas behov under kartläggningarna?

I kartläggningen får vi se var alla elever befinner sig och det är viktigt att vi ser och dokumenterar på ett sätt som gör att vi också kan göra rätt i nästkommande steg: analysen. Stationsarbetet möjliggör för oss att lära känna några få elever åt gången. Att succesivt introducera kartläggningarna gynnar elever som kanske vid en traditionell kartläggning hade fallit igenom resultatmässigt på vissa delar i en stökigare och mer stressad situation. Lär er mer om hur ni samlar information om era elevers behov under kartläggningen.

Hur differentierar vi undervisning utifrån kartläggningsresultaten?

När kartläggningen är genomförd används resultaten för att planera den fortsatta undervisningen, både på grupp- och individnivå. Undervisningen ska både anpassas och utmanas så att alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att möta varje enskild elev är en utmaning för alla lärare, men genom att organisera verksamheten i stationer kan man differentiera undervisningen och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling. Lär er hur ni går tillväga för att planera en differentierad undervisning.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Kontakta oss

Kontakta gärna våra fortbildningsrådgivare för mer information om hur vi kan hjälpa er att bygga ihop den perfekta fortbildningsdagen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig