Uppdraget

Förskoleklassens undervisning och uppdrag

– skolstart på vetenskaplig grund

Lär dig att:

  • kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
  • utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
  • skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
  • främja likvärdighet för eleverna

Skolstart på vetenskaplig grund

Förändringens vindar blåser kring förskoleklassen. Hur hittar vi balansen i allt det nya? Vad ska vi ha i fokus för att undervisningen både ska hålla hög kvalitet och främja likvärdighet? I fortbildningen utgår vi från vad aktuell forskning beskriver som viktiga byggstenar i utbildning av sexåringar och vi tittar på hur det kan omsättas i våra verksamheter.

En utvidgad undervisningsrepertoar

Undervisning av sexåringar ska kombinera förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik. Så lyder även förslaget inför tioårig grundskola. Det kan låta enkelt, men i praktiken är det komplext och som lärare behöver du ha en bred undervisningsrepertoar. Undervisningen behöver utgå från tanken att eleverna lär genom aktiva handlingar, utforskande och lek - samtidigt som deras tidiga utveckling av litteracitet och matematiska kunnande tas tillvara. Under kursen får du lära dig hur en sådan undervisning kan utformas.

Så stöttar du elevernas lärandeerfarenheter

Lärande handlar inte bara om att inhämta kunskap, utan behöver innefatta både kognitiva, sociala, fysiska och emotionella dimensioner. Inställningen till sig själv och till den egna förmågan att lära kan vara avgörande för att lyckas i skolan och livet. Ett av skolans allra viktigaste uppdrag blir därför att utveckla och stärka elevernas tilltro till att ”jag kan”. I förskoleklass kan vi stötta elevernas inställning både genom hur vi undervisar och i samband med övergångar. Här får du lära dig mer om hur du som lärare kan skapa ett klimat som stödjer alla dimensioner av lärande och du får exempel på hur du kan stötta elevernas lärandeidentitet.

Hur skapar du progression i undervisningen?

Forskare är eniga om att förskolan har stor betydelse för elevers utveckling och lärande. För att dina elever ska kunna fortsätta att dra nytta av tiden i förskolan behöver din undervisning bygga vidare på allt det som de redan vet och kan. Genom ett övergångsarbete av hög kvalitet kommer dina elever att kunna rikta mer av sin energi till att utvecklas och lära. Så vad behövs för att dina elevers olika styrkor, kompetenser och erfarenheter ska kunna tas tillvara? Vi ringar in hur du och din skola kan skapa goda övergångar och hur ni på olika sätt kan bidra till att stärka de pedagogiska kopplingarna till förskolan, men också hur du förbereder eleverna och skapar en god övergång till åk 1.

Kartlägga för en bättre likvärdighet

Kartläggningen är ett viktigt verktyg när du ska forma en undervisning som svarar på elevernas behov. Det kan låta enkelt och självklart. Men hur genomför du kartläggning utan att den tar orimligt mycket tid från den undervisning som är unik för förskoleklassen? Hur kan det vi får syn på i kartläggningen bidra till en mer likvärdig undervisning? Och vad är det mer vi behöver vara nyfikna på för att kunna forma en undervisning som ger eleverna rika möjligheter att utvecklas och lära. Under kursen pratar vi om kartläggningsarbetet i relation till annat som också är av stort värde för eleverna inför deras fortsatta utbildning och inför livet.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti