Stationsarbete för kartläggning

Lustfylld och varierad undervisning i förskoleklass

Lär er att

  • Använda stationsarbete för en lustfylld och varierad undervisning
  • Genomföra kartläggningen stressfritt inom den ordinarie undervisningen
  • Anpassa undervisningen efter olika kunskapsnivåer och behov
  • Skapa struktur och tydlighet i din undervisning

Kartlägg utan stress samtidigt som du erbjuder eleverna en lustfylld undervisning

Stationsarbete har visat sig vara mycket gynnsamt för att skapa en lustfylld undervisning och studiero i förskoleklassen. Du lär känna några få elever i taget, eleverna får en varierad undervisning när de roterar mellan olika stationer och man har sett att studieron och koncentrationen vid de olika stationerna ökar. Stationsarbetet hjälper även till för att genomföra kartläggningsaktiviteterna i Hitta språket och Hitta matematiken. Kartläggningen blir då en del i den ordinarie undervisningen utan stress för vare sig elever eller dig som lärare och du hinner dokumentera resultaten för varje elev.

I den här kursen får du lära dig hur du lägger upp ett väl fungerande stationsarbete så att du kan tillämpa det vid kartläggningen. Vi går igenom alla moment från förberedelse av kartläggningen till differentiering av din undervisning efter analyserat resultat - helt enligt riktlinjerna för Skolverkets Läsa-Skriva-Räkna-garanti.

Utforma stationsarbete som ger en lustfylld och varierad undervisning

Stationsarbete är lustfyllt och motiverar eleverna. Genom att stationerna har ett planerat och varierat innehåll med en tydlig struktur känner eleverna både en trygghet och det blir ett lagom arbetstempo. Men vad ska du tänka på när du planerar för stationer i sin undervisning? 

Fortbildningen ger dig många tydliga och konkreta tips så att du vet vad du ska tänka på för att lyckas.

Lyckas med kartläggningen inom den ordinarie undervisningen

När stationsarbetet är välkänt för eleverna blir det okomplicerat att genomföra kartläggningen inom den ordinarie undervisningen.

Vi går igenom hur du kan organisera ett stationsarbete för kartläggning och vad du bör ha med dig i planeringen inför varje moment. Vad ska hända vid de olika stationerna och vad gör de elever som inte kartläggs vid sin station?

Så använder du dig av kartläggningsresultaten för att differentiera undervisningen

När vi har resultaten från kartläggningen har vi också de underlag vi behöver för att kunna differentiera undervisningen. I stället för att individanpassa för den enskilda eleven ska vi nu planera och anpassa undervisningen utifrån vår grupp av elever. Hur kan vi undervisa så att alla elever får tillgång till samma innehåll men kan arbetar med det på olika sätt?

Du får lära dig hur du med stationsarbete som grund differentierar undervisningen så att den stödjer alla elevers kunskapsutveckling.

Stärk lärandet med bildstöd som en naturlig del av undervisningen

Att få in bildstöd som en naturlig del av undervisningen kan vara knepigt. Vad är det man ska synliggöra för att det ska bli en tillgänglig lärmiljö för alla elever? Många använder sig redan av dagsschema, men hur kan man använda sig av bildstöd så att det blir en tydliggörande pedagogik?

Du får många konkreta exempel på hur du kan lägga upp din användning av bildstöd i din undervisning.

 

En fortbildning speciellt för dig som vill lära dig hur du med hjälp av stationsarbete kan minska stressen och få både mer varierat och lustfyllt lärande i samband med den obligatoriska kartläggningen.

Fortbildningen tar sin utgångspunkt i Skolverkets läsa, skriva, räkna-garanti och kartläggningarna Hitta språket och Hitta matematiken.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass.

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti