Aktuell sommarläsning från Lärarförlaget
Hej,
Kul att du kikar in här. Sidan är under uppbyggnad. Vi är inte riktigt klara än. Böckerna beställer du via Lärarförlaget eller någon av landets e-bokhandlare såsom Adlibris, Bokus etcetera - eller i din närmaste bokhandel.


Här tipsar vi om aktuella böcker för dig som arbetar i fritidshem.
Du hittar hela Lärarförlagets utbud av böcker på lararforlaget.se

Fritidspedagogiskt lärande

Jonas Wallman (red)

När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet.

Bokens redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogikens möjligheter. Läs om integrationsfritids, att bygga en rastverksamhet, att vända konflikter till samverkan, att möta barn med särskilda behov och mycket mer.

Lärarförlagets pris: 278 kr


Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Lärarförlagets pris: 278 kr


Ute året runt: utomhuspedagogikens möjligheter

Titti Olsson

Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Barns nyfikenhet stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus. I boken finns exempel från hela landet och alla årstider. Fyra forskare och experter bidrar också med sina rön och erfarenheter av utomhuspedagogik.

Lärarförlagets pris: 100 kr


Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard

Återbruk som kreativ kraft är bok om att arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial i förskolan. Den sätter frågor om miljö och hållbar utveckling i förgrunden. Nina Odegard vill inspirera och bidra till kunskap om återbruk i förskolan och delar med sig av konkreta idéer på hur man kan komma igång.

Lärarförlagets pris: 278 kr