Inspirerande läsning från Lärarförlaget
Välkommen att inspireras av Lärarförlagets utbud av böcker för lärare i fritidshem. Här hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. De flesta är skrivna av yrkesverksamma lärare som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. 
Beställ böckerna här, via Lärarförlagets webbshop, eller via din närmaste bokhandel eller e-bokhandlare. Hela Lärarförlagets utbud av böcker hittar du på lararforlaget.se

Fritidspedagogiskt lärande

Jonas Wallman (red)

När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet.

Bokens redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogikens möjligheter. Läs om integrationsfritids, att bygga en rastverksamhet, att vända konflikter till samverkan, att möta barn med särskilda behov och mycket mer.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard

Återbruk som kreativ kraft är bok om att arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial i förskolan. Den sätter frågor om miljö och hållbar utveckling i förgrunden. Nina Odegard vill inspirera och bidra till kunskap om återbruk i förskolan och delar med sig av konkreta idéer på hur man kan komma igång.

Lärarförlagets pris: 278 kr