Konferenser för dig som arbetar i fritidshem

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och skolledare

Fritidshemmens rikskonferens 2019

- Så stöttar vi dagens elever för morgondagen
 I en snabb och föränderlig värld är fritidshemmet ett komplement till hem, skola och föreningsliv. I år belyser vi därför frågan hur landets 4 250 fritidshem kan stötta och utveckla eleverna så att de är redo för framtidens förväntningar, krav och möjligheter.
Göteborg | Kalmar | Malmö | Stockholm | Umeå

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc