Konferenser för dig som arbetar i fritidshem

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser gör för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i fritidshem

Årets konferens handlar om hur du som fritidslärare eller fritidspedagog kan utforma och leda ett fritidspedagogiskt tänk kring elevens hela skoldag. Våra föreläsningar lyfter strategier och metoder för en starkare samverkan, elevmotivation och tydliggörande pedagogik. Lär dig mer om bland annat att möta både individen och den stora gruppen samt hur olika typer av samverkan påverkar elevers lärande, välmående och sociala relationer.

Digital konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc