Konferenser för dig som arbetar i fritidshem

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och skolledare

Språkutveckling på fritidshem

- hur arbetar vi språkutvecklande enligt läroplanen?
Forskning visar att vi behöver kunna 50 000 ord för att klara oss i samhället. Men alla dessa ord kommer inte gratis. För att bli en bra läsare behöver vi träna i 5 000 timmar. Språkutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand och på fritidshemmet har vi utrymme att berätta och leka med språket.
Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och skolledare

Fritidshemmens rikskonferens

Välkommen till vår årliga rikskonferens för lärare och skolledare i fritidshem.
Göteborg | Malmö | Stockholm | Umeå

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc