Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens 2024

Den årliga mötesplatsen för pedagogisk påfyllnad
  • Utbildningsomsorg – en bredare bild av fritidshemmets verksamhet.
  • Hitta tid och plats för reflektion och utveckling i vardagen.
  • Kom igång med lekotekpedagogik!
  • Få fritids att funka för fler – att möta elevers olika behov.
  • Didaktiken som värnar fritidspedagogikens grundstenar.
| Onlinekonferens live | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc