Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser gör för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens 2023

Den årliga mötesplatsen för pedagogisk påfyllnad

Fritidshemmens rikskonferens är en årlig mötesplats där fritidshemmet på riktigt står i centrum. Här få du som lärare i fritidshem den påfyllning du behöver. Genom aktuell forskning och praktiknära exempel belyser vi fritidshemmets uppdrag utifrån flera olika områden och perspektiv.

| Onlinekonferens | Göteborg | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc