Inspiration och kunskap för grupper

Föreläsningar

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Föreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna skolan. 

Lekotek som pedagogiskt verktyg

För delaktighet, inflytande, social integration och gemenskap

  • Vad är ett lekotek och vad är skillnaden mot rastboden?
  • Lekotekpedagogik kopplat till läroplanens mål och elevernas förmågeutveckling
  • Bygg relationer, social integration, gemenskap och trygghet
  • Så kommer ni igång – var börjar ni och hur gör ni?

Riskfylld lek

Lek som utmanar

Suzanne Axelsson föreläser och utmanar vår syn på lärande och undervisning. Vilka risker behöver vi människor ta för att utvecklas?

Pojken med extra allt

– hur lärare kan möta adhd och autism

Den här föreläsningen ger er ett unikt inifrån perspektiv på hur det är att gå i skolan som elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Alexander Skytte är lärare, författare och känd för många genom bloggen Bokstavspedagogen – och har själv diagnoserna adhd och autism.

Samverkan

Skola och fritidshem - för bättre måluppfyllelse

  • Hållbar samverkan – det här vinner vi
  • Så får vi samspelet att fungera
  • Gemensam syn på elevens hela dag


Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti