Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Fantastiska fritidshem

Förutsättningar + Fungerande strategier + Förmågor som utvecklas = Meningsfull Fritid

Med denna inspirationsföreläsning vill vi visa hur ni kan arbeta för att ta tillvara på elevernas olika förutsättningar och förmågor. Ni får kunskap om vad som får barn att lära och bli motiverade och hur ni möjliggör en meningsfull fritid och trygga relationer. 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti