Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Lugnare lärmiljö på fritidshem

Hur skapar vi en lugn och trygg lärmiljö där elever och personal utvecklas?

Välkommen till en inspirationsföreläsning som bygger spännande broar mellan högaktuell forskning, läroplanen och er vardag i fritidshemsverksamheten så att alla arbetslag får en tydlig karta för hur de kan utveckla sina arbetssätt.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson