Fritidspedagogik

Fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
Lär er att:
  • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
  • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
  • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner

Läroplanssäkrad verksamhet under elevens hela dag

Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läro-
planen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget.
Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar. Vad innebär det att komplettera skolan och ge eleverna en meningsfull fritid? Tillsammans sätter vi in läroplanen i vår och elevernas verklighet.

Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget


Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att lyckas behöver vi förhålla oss till såväl syfte som centralt innehåll. Låt oss titta närmare på hur vi kan utgå från ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi kommer att titta närmare på hur fritidshemmet kan verka som komplement och kompensatoriskt gentemot elever och skolan. Vad vinner elever, föräldrar, skola och fritids på detta samt hur ska vi göra för att lyckas?

Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?

Rollerna är många och varierande. Vi medverkar på den schemalagda skoltiden, planerar och genomför fritidshemmets verksamhet samt rastverksamheten. Hur kan vi göra detta, ha fritidshemmet som fokusområde och komplettera skolan? Det kräver både eftertanke och planering. Vi behöver hitta en pedagogisk hållbarhet med elevernas bästa för ögonen. Ta del av olika praktiska lösningar och konkreta exempel som ger dig bättre möjligheter att organisera den fritidspedagogiska tiden och ha fokus på vårt huvuduppdrag.

Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Alla elever lär sig på olika sätt. När skola och fritids ömsesidigt kompletterar varandra ökar förutsättningarna för alla elever att nå kunskapsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Vi kommer under fortbildningen titta på hur denna samverkan kan ta form, vilket förhållningssätt vi måste ha gentemot varandra samt konkreta exempel där man lyckats väl.

Detta får du

Denna fortbildning är praktiskt tipsande och inspiratoriskt lyftande. Den syftar till att öka förståelsen och insikten i uppdraget för att deltagaren ska kunna erbjuda eleverna fritidspedagogiska utvecklingszoner och bygga sin egna unika verksamhet utifrån vad som passar bäst just för sig, sin enhet och sina elever. Deltagaren lämnar med hopp i hjärtat, leende på läpparna och en vilja att förändra och prova nya saker redan imorgon.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti