Fritidspedagogik

Fritidshemmets uppdrag

– en läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål

Lär er att:

  • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
  • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
  • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner

Läroplanssäkrad verksamhet under elevens hela dag

Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget.

Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar. Vad innebär det att komplettera skolan och ge eleverna en meningsfull fritid? Tillsammans sätter vi in läroplanen i vår och elevernas verklighet.

Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget


Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att lyckas behöver vi förhålla oss till såväl syfte som centralt innehåll. Låt oss titta närmare på hur vi kan utgå från ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi kommer att titta närmare på hur fritidshemmet kan verka som komplement och kompensatoriskt gentemot elever och skolan. Vad vinner elever, föräldrar, skola och fritids på detta samt hur ska vi göra för att lyckas?

Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?

Rollerna är många och varierande. Vi medverkar på den schemalagda skoltiden, planerar och genomför fritidshemmets verksamhet samt rastverksamheten. Hur kan vi göra detta, ha fritidshemmet som fokusområde och komplettera skolan? Det kräver både eftertanke och planering. Vi behöver hitta en pedagogisk hållbarhet med elevernas bästa för ögonen. Ta del av olika praktiska lösningar och konkreta exempel som ger dig bättre möjligheter att organisera den fritidspedagogiska tiden och ha fokus på vårt huvuduppdrag.

Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Alla elever lär sig på olika sätt. När skola och fritids ömsesidigt kompletterar varandra ökar förutsättningarna för alla elever att nå kunskapsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Vi kommer under fortbildningen titta på hur denna samverkan kan ta form, vilket förhållningssätt vi måste ha gentemot varandra samt konkreta exempel där man lyckats väl.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti