Specialpedagogik

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag

Lär er att:

  • Möta elever med olika funktionsvariationer
  • Skapa en verksamhet som möter allas behov
  • Hitta de kritiska momenten i vår verksamhet

Utmanande situationer? Så skapar vi förutsättningar för alla att lyckas

Elever med npf möter ofta stora utmaningar i fritidshemmet. Det är större grupper och lösare strukturer med stor frihet och krav på egna initiativ. Dessutom har eleverna redan avverkat en lång skoldag och är kanske trötta redan när de kommer till fritidshemmet. När vi saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever påverkar det hela gruppen. Det har även stor effekt på vår egen arbetssituation. 

Vi behöver hitta sätt att skapa en verksamhet som inkluderar alla elever och skapar utrymme för alla att må bra. Men hur gör vi det utifrån fritidshemmets förutsättningar? Välkommen till en fortbildning som lär er hur neuropsykiatriska funktionsvariationer och andra behov kan ta sig uttryck samt hur ni hanterar oroligheter och utmanande situationer. Men framför allt – hur ni förebygger och skapar goda förutsättningar för alla att lyckas.

Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner – allt kan påverkas av npf-diagnoser och andra funktionsvariationer. Men allt är inte diagnoser. Alla elever har olika behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc. Vad innebär variation i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får det? När vi förstår hur, när och varför det blir svårt så kan vi också anpassa verksamhetens efter elevernas behov. Fortbildningen ger dig en fördjupad förståelse och hjälper dig att se kopplingen till er verksamhet.

Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?

Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. När vi känner till de olika funktionsvariationernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier, strukturer och planeringar som fungerar. Hur skapar vi en tydlighet och struktur – vad ska jag göra, med vem och var någonstans? Finns det möjlighet att gå undan för att hitta lugn? Hur skapar vi förutsättningar för alla att hitta en meningsfull sysselsättning? Med en genomtänkt verksamhet blir fritidshemmet mer tillgängligt för alla elever. 

Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad som utmanar i vår verksamhet. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara haft elevens bästa för ögonen. Vi behöver ta ett steg tillbaka och lära oss att kartlägga och analysera den verksamhet vi erbjuder för att identifiera vilka moment som skapar svårigheter och därmed blir riskfaktorer för elever att misslyckas. Genom medvetenhet kan vi bygga bort hinder som finns och undvika att skapa nya.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Värt sitt pris

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti