Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar – öka elevernas fokus och självständighetg

Lär dig att:

  • Göra din undervisning tillgänglig för alla elever- oavsett behov
  • Utforma och använda visuellt stöd
  • Hjälpa eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra

Tydliggörande pedagogik är bra för alla elever men absolut nödvändig för vissa.

Alla elever behöver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i undervisningen för att hitta motivation. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt verktyg i detta. Det visuella stödet hjälper till att avlasta hjärnan så att eleven med mindre ansträngning kan förstå en instruktion eller arbetsuppgift. Det blir begripligt, och med det ökar motivationen och känslan av meningsfullhet. Tydliggörande pedagogik är bra för alla elever men absolut nödvändig för vissa.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor

Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?

I skolan möter vi elever med nedsatta funktionsförmågor som uppmärksamhetsförmåga, sammanhangsförmåga, föreställningsförmåga eller arbetsminne. Några elever kan ha språkliga sårbarheter medan andra inte behärskar språket fullt ut. Vissa elever kan under en period av stress ha svårigheter med fokus. Allt detta behöver vi ta hänsyn till när vi planerar undervisning och rastverksamhet. Lär dig vilka konsekvenser det får för eleven i mötet med skolans krav och hur du kan minska detta glapp.  

Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar

Tydliggörande pedagogik handlar om att synliggöra och konkretisera information, instruktioner och kommunikation. Det visuella stödet gör lärmiljö, kommunikation och undervisning tillgänglig och hjälper eleverna att uppmärksamma, komma ihåg, tolka, bearbeta och förstå. Under kursen får du lära dig hur du kan arbeta med symboler, bilder, tidsstöd, tidslinjer, uppmärkning och färger i din undervisning.

Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Ofta går det att göra mycket anpassningar med enkla metoder och liten budget. Målet med tydliggörande pedagogik är att varje elev ska kunna bli både mer delaktiga och självständiga. När de blir det ökar den inre drivkraften och den inre motivationen. Kursen ger dig flera konkreta exempel på hur du med hjälp av tydliggörande pedagogik hjälper eleven att bli mer självgående och kunna starta, upprätthålla och fullfölja.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka...

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti