Fritidspedagogik

Undervisning i fritidshemmet

– planering, genomförande och uppföljning med sikte mot läroplanens mål

Lär er att:

  • Tolka undervisningsbegreppet ur ett fritidspedagogiskt perspektiv
  • Nyttja fritidshemmets möjligheter under elevernas hela dag
  • Skapa ett årshjul som planerar verksamheten mot läroplanens mål

Fritidshemmets möjligheter ur ett heldagsperspektiv

En välorganiserad undervisning med tydliga mål och syften är en av de förutsättningar som forskningen lyfter fram för att skapa god kvalitet i fritidshemmets verksamhet. Men vad kan egentligen undervisning vara i fritidshemmet? Hur planerar du undervisning som både lever upp till läroplanens skrivningar och utgår från elevernas intressen? Det gäller att dels utforma genomtänkta målstyrda aktiviteter, men också att vara flexibel och fånga de spontana tillfällen som ges.

På den här fortbildningen får du lära dig att tolka undervisningsbegreppet utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv och vad det innebär att inta ett undervisande förhållningssätt. Du får exempel på hur du kan planera verksamheten mot läroplanens mål med bibehållet utrymme för elevernas inflytande och intressen och hur du kan arbeta med utvärdering och uppföljning. Vi dyker också djupare i hur leken är det viktigaste verktyget för lärande i fritidshemmet. 

Så kan vi förstå undervisningsbegreppet i fritidshemmets verksamhet

För att bedriva undervisning i fritidshemmet måste vi först förstå hur vi ska tolka begreppet i ett fritidspedagogiskt perspektiv. Vi djupdyker i teorier om fritidshemmets didaktik och benar ut vad det innebär att inta ett undervisande förhållningssätt. Med utgångspunkt i aktuell forskning tittar vi på hur vi kan arbeta mot fritidshemmets mål under hela dagen genom såväl spontan som planerad undervisning. Du får också lära dig mer om hur du skapar förutsättningar för lärande och hur du lyckas med din undervisning.

Planering, utvärdering och uppföljning mot läroplanens mål

Planering och uppföljning är nödvändigt för att säkerställa att verksamheten lever upp till läroplanens skrivningar och att eleverna utvecklar sina förmågor. Vi kommer under fortbildningen att arbeta med en konkret modell där vi visar hur du kan planera, dokumentera och följa upp verksamheten för en god struktur i arbetet. Vi diskuterar skillnaden mellan målstyrd och aktivitetsstyrd planering och hur ni skapar progression i lärandet. Tillsammans skapar vi ett årshjul som planerar verksamheten med tydligt utrymme för elevernas inflytande och intressen utan att ni tappar siktet mot målen.

Fånga elevernas intresse – leken är ditt viktigaste verktyg!

Leken har en central plats i fritidshemmet och är ditt absolut viktigaste verktyg för eleverna lärande och utveckling. I leken utvecklar eleverna sociala förmågor, kreativitet och får möjlighet att lära under andra former. Under fortbildningen får du lära dig mer om olika lekteorier och hur du kan styra leken utan att ta ifrån eleverna initiativen. Vi diskuterar hur du kan fånga och bibehålla elevernas intresse och du får ta del av konkreta exempel som visar hur leken används som en naturlig del i undervisningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti