Lärares bedömarkompetens
– bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående

Lär dig att:

  • förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
  • stärka din professionalism i bedömningsarbetet
  • öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
  • stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper

Vad menar vi när vi talar om bedömning i skolan?

Lärares bedömningsarbete är idag ett av de mest omdebatterade områdena inom lärarens professionsutövande. En av orsakerna är de många skolpolitiska reformer som berört lärarens bedömningsarbete men även att bedömningsarbetet alltmer har kommit att likställas med betyg och frågor om tillförlitlighet. Bedömning handlar dock både om bedömning i undervisningen och betygssättning, därför är det viktigt att diskutera bedömarkompetens i en vid bemärkelse.

Under den här fortbildningen fördjupar vi oss i frågan om bedömning och dess betydelse för skolans kunskaps- och fostransuppdrag. Centralt är lärarens möjligheter att utöva professionalism i sitt yrkesutövande. Men även frågan om bedömningsarbetets olika syften och konsekvenser samt hur det påverkar elevernas välmående och lärande kommer att lyftas.

Betyg och bedömning – olika syften och funktioner

Bedömarkompetens är komplext. Bedömning är mer än betyg vilket kan vara viktigt att påminnas om när vi arbetar med bedömning i undervisningen. Betygsättningen handlar i stor utsträckning om att kategorisera och är formellt reglerad i styrdokumenten. I undervisningspraktiken ligger fokus på processen och lärandet i bedömningsarbetet. Vi börjar dagen med att reda ut skillnaderna samt skapa insikter om dess olika syften och funktioner.

Så får bedömningen önskad effekt på elevernas lärande

Genom bedömningen kommunicerar du till eleverna vad det är du värderar som viktigt och eftersträvansvärt i lärandeprocessen.  Bedömningen fyller alltså även andra funktioner än att bedöma elevernas kunskapsnivå i en specifik kurs, ämne eller uppgift. Den ger eleven en riktning i sitt lärande och hjälper dem att komma framåt i processen. Här får du utveckla din medvetenhet om hur du kommunicerar för att stärka elevernas lärande och utveckling snarare än att fastna i att bedöma kunskapsnivån.

Vad innebär det att utöva professionalism i bedömningsarbetet?

Under dagen får du en grundlig genomgång av begreppet lärarprofessionalism och vad det innebär att utöva professionalism i bedömningsarbetet. Du får ta del av en teoretisk modell för hur du kan tänka och arbeta med bedömarkompetens. I relation till den får du reflektera över din egen praktik och vad i bedömningsarbetet som ligger i fokus. I professionella lärandegemenskaper diskuterar vi olika aspekter av bedömarkompetens och vad det innebär i din undervisning.

Så kan vi stärka bedömningsarbetet och det professionella utövandet

Under fortbildningen kommer vi presentera möjligheter och aktiviteter som kan stärka bedömningsarbetet. Vad handlar begrepp som likvärdighet, rättvisa och rättvisande om när vi talar bedömning? Och vad menas med samsyn och samstämmighet i bedömningsarbetet? Du får med dig metoder för att arbeta vidare med professionsutveckling genom professionella lärandegemenskaper och en vidgad förståelse av vad sambedömning kan vara i relation till bedömarkompetens.

Om kursen

Under dagen varvas föreläsning med diskussioner och uppgifter i mindre grupper, där du som deltagare får möjlighet att fördjupa och testa tankar och problemmed andra lärare i professionella lärandegemenskaper. Vi studerar även de nya riktlinjerna för bedömning i kursplanerna och de allmänna råden om betygssättning samt diskuterar dem i relation till bedömarkompetens samt hur en hållbar bedömning, både för lärare och elever, kan etableras i skolpraktiken.

Målgrupp

Lärare i grundskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Livesänd
ONLINE, 21 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer