Leda en lärande förskola

– så utvecklar du en hållbar utbildnings- och arbetsplats där både barn och vuxna lär och utvecklas

En tredagarskurs i process, uppdelad på två tillfällen, för dig som vill hitta balansen mellan en välmående arbetsorganisation och en driven utvecklingsorganisation och samtidigt utveckla dig själv som chef och ledare.

Kursen genomförs med max 30 deltagare!

BONUS! Boken Att leda en lärande förskola ingår i kursavgiften.

Vårt eget och vårt gemensamma lärande måste få ta plats - för lärande är utveckling.

Så formar du en hållbar och lärande förskola - för både barn och vuxna

Många förskolor som lyckas forma en god arbetsmiljö för medarbetarna lyckas inte alltid lika bra med sin utvecklingsorganisation och vice versa. Men det finns de som lyckas. Vad gör de chefer och ledare som lyckats hittat den framgångsrika balansen? Hur skapar man tydlighet vad gäller roller, ansvar och förväntningar? Hur leder man med en röd tråd som skapar meningsfullhet och utveckling men också trygghet och trivsel? Det är några av de frågor vi kommer att undersöka tillsammans.

I kursen får du lära dig hur du skapar förutsättningar för en lärande organisation och hur du kan leda utvecklingsarbetet i vardagen. Du får också lära dig hur du utvecklar ditt ledarskap parallellt med detta, eftersom vi behöver bottna i vilka vi är som chefer och ledare i relation till det vår organisation behöver.

Vi tittar också närmare på hur man kan organisera den pedagogiska utvecklingstiden så den gynnar både arbetsmiljön och pedagogiken. Och du får lära dig mer om hur reflektionen kan bli en motor i det dagliga arbetet. Viktiga pusselbitar inte minst eftersom vi vet att pedagoger som lär och utvecklas också trivs bättre på jobbet.

Kurser ger dig verktyg som stöttar dig i arbetet med att både skapa en hållbar arbetsplats för medarbetarna och en god undervisning för barnen. Och... inte minst... verktyg att utveckla dig själv som chef och ledare.

Kursens innehåll:

Skapa förutsättningar för en lärande organisation

För att skapa en lärande organisation behöver vi ge rätt förutsättningar så att våra anställda är trygga med uppdraget och känner meningsfullhet. Barnen har också rätt till en utbildning med god kvalité. Hur ger vi då förutsättningar för en god arbetsmiljö och kvalité i det pedagogiska arbetet? Och hur skapar vi tid för att arbeta med alla moment som ingår i pedagogernas uppdrag?

 • skapa tydlighet i roller och ansvar
 • skapa forum för pedagogisk utveckling
 • främja en god arbetsmiljö och en god pedagogisk utbildning

Att leda utvecklingsarbete i vardagen

Utvecklingsarbetet kan upplevas spretigt om vi inte gemensamt tar ställning till hur vi ser på vårt uppdrag. Genom att vara enade kring vårt förhållningssätt och våra ställningstaganden kan vi borga för en likvärdig förskola av hög kvalité. Vi rektorer behöver också hantera det motstånd som naturligt kan uppkomma vid förändring och skapa trygghet i vardagen liksom sätta en riktning mot målen genom en röd tråd i det vi gör.

 • skapa samsyn på förskolan genom att arbeta utifrån en pedagogisk idé
 • leda trots motstånd
 • kvalitetssäkra uppföljning och analys av undervisning
 • leda utvecklingsarbetet med en röd tråd

Reflektionen som motor

Det finns många utmaningar i vardagen när man bestämt sig för att reflektionen ska vara motorn i förskolan. Reflektion är ett vanligt begrepp, men har vi egentligen en samsyn om vad det betyder? För att nå kvalitet behöver vi reflektera över vår egen kunskap, vårt uppdrag, vårt agerande men också ha mod och vilja att förändra och utveckla. Det krävs tid och engagemang av oss som chefer och ledare för att lyckas. På kursen får du ta del av framgångsrika modeller, exempel och erfarenheter.  

 • reflektion – vad är det
 • utmaningar och möjligheter för oss som chefer och ledare
 • reflektionsstrukturer och modeller

Organisera den pedagogiska utvecklingstiden

Om vi inte organiserar den pedagogiska utvecklingstiden så minskar chansen att nå den effekt vi vill ha. Låt oss undersöka vad vi bör använda den till. Vem gör vad och när? Vi behöver också ha en plan för hur vi gör när våra medarbetare upplever att de inte hinner med. Kursen ger dig verktyg för att se nya möjligheter. 

 • tydliggör arbetsuppgifterna och ansvaret 
 • hantera tidsbristen
 • se möjligheterna

Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Som chef och ledare i förskolan är det värdefullt att vi utvecklar vårt ledarskap systematiskt och är öppna för att förstå vårt eget agerande och tänkande. Genom att ha kunskap om olika ledarskapsstilar och modeller kan vi också möta organisationen på ett bättre sätt utifrån de behov vi ser.

 • utveckla ditt pedagogiska och lärande ledarskap
 • organisera för reflektion
 • få insikt om vilken ledare din organisation behöver
 • identifiera vad nästa steg är i er utvecklingsresa på förskolan

En kurs för dig som leder utvecklingsprocesser

För rektorer, biträdande rektorer och andra ledare i förskolan.

En fortbildning i process över tre dagar

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling och kombinerar fysiska träffar med en digital träff alternativt ett heldigitalt upplägg. Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, verktyg och arbetsmodeller.

Upplägget ger dig nycklar för att utveckla ditt ledarskap som rektor och chef i förskolan, samt förståelse för hur du kan verka för att skapa förutsättningar för och leda en lärande organisation. Under alla tre dagarna möter du andra ledare i förskolan och du får möjlighet till reflektions- och erfarenhetsutbyte med stöd av kursledaren.

Kursens två första dagar
Vi undersöker hur vi kan synliggöra förutsättningar, förväntningar och den röda tråden på sätt som skapar meningsfullhet, trygghet och lärande.

Den tredje dagen
Här ligger fokus på din personliga ledarskapsutveckling. Vi undersöker vilka modeller, stilar och teorier som får dig att bli en än mer hållbar och strategisk ledare.

 

Bok på köpet!

Som deltagare på kursen får du boken Att leda en lärande förskola

Läs mer om boken

Anmäl dig till våra 3-dagars kurser. Hålltider: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (online)

3 dagar i process
Malmö, 5-6 nov och online 28 nov 2024
. | 11 800 kr ex moms
BOKA
Livesänd - 3 dagar i process
ONLINE, 13-14 nov och 5 dec 2024
. | 11 000 kr ex moms
BOKA
3 dagar i process
GÖTEBORG:, 3-4 mars och online 3 april 2025
. | 11 800 kr exkl moms
BOKA
Livesänd - 3 dagar i process
ONLINE, 10-11 mars och 8 april 2025
. | 11 000 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för dig som är chef och ledare
Fler kurser för dig som arbetar i förskolan

Kursledare förankrad i forskning och beprövad erfarenhet

Anna Lund arbetar som rektor. Hon har fått mycket uppmärksamhet för sina insatser som chef och ledare varit nominerad i bl a Årets rektor och Årets hjälte samt fick 2021 ett hedersomnämnande inom ramen för Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021. 

Annas bok Att leda en lärande förskola ingår i kursavgiften.

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer