Kurser för förskollärare, barnskötare och rektorer

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

OBS! Tillsvidare så erbjuder vi endast digitala kurser på grund av smittläget.
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad innan och blir du sjuk eller får förhinder strax innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Våra ledarskapskurser hittar du här>>


Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Barns rätt till språk

– tidig språkutveckling i förskolan

Kursen lär er att:

 • Utveckla en stimulerande språkmiljö
 • Främja språkliga samspel i meningsfulla sammanhang
 • Skapa en rödtråd genom barns språkutveckling
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna
 • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
 • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
 • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

1-2-åringar i förskolan

– så ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?
 • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
 • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
 • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare

Förskollärarens nya yrkesroll

Utökat ansvar – utökade möjligheter
 • Tolka uppdraget och yrkesrollen i den nya kontexten
 • Konkretisera uppdraget i praktiken
 • Leda dina kollegor i det vardagliga arbetet
 • Strukturera ditt arbete för att möjliggöra det utökade ansvaret
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Lek och undervisning

- en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning
 • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
 • Ta ansvar för att skapa tid, rum och ro för lek
 • Iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande
 • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
 • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
 • få hjälp att omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
 • du kan utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Uterummets pedagogiska möjligheter NYHET!

Undervisning, utforskande och lärande med hela kroppen
 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl