Kurser för dig som arbetar i förskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Analysera mera!

– så utvecklar du ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Välkommen till en kurs som hjälper er att få ert systematiska kvalitetsarbete att snurra på i vardagen. 
 • Förstå och sätt ord på det som sker i vardagen
 • Gör det systematiska kvalitetsarbetet tydligare, lättare och roligare
 • Öva och pröva verktyg som stödjer ditt utvecklingsarbete
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Enkel och rolig programmering

– alla kan lära sig!

Välkommen till en kurs för förskolans medarbetare där ni får kunskap och förståelse för hur ni förverkligar delar av förskolans uppdrag genom programmering.

 • Bee-bot och Makey Makey som målstyrd undervisning – inte bara aktivitet
 • Lär dig grunderna i programmering på ett lustfyllt sätt
 • Programmera en interaktiv saga
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?
Välkommen till en kurs där du får lära dig planera din verksamhet och skapa möjligheter till inflytande för de yngsta barnen.
 • Skapa utmaningar för de yngsta
 • Gör läroplanen levande i vardagen
 • Lär er vad undervisning är när vi talar om 1-2-åringar
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Fånga lärprocesser

– med pedagogisk dokumentation

Välkommen till en kurs som ger dig en bra introduktion till pedagogisk dokumentation och hjälper dig att fokusera på rätt saker när du dokumenterar.

 • Hitta arbetssätt som väver samman kunskapssyn, syn på barnet, miljö och förhållningssätt.
 • Rigga reflekterande mötesplatser för kollegialt lärande
 • Lär dig använda pedagogisk dokumentation för uppföljning, utvärdering och utveckling
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek

Välkommen till en kurs som fyller er med idéer för hur ni kan utveckla en lärmiljö som hjälper barnen att leka fram lärandet.

 • Kliv in i en värld som manar till utforskande och lärande i leken.
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Få tips på hur ni utvecklar en digital lärmiljö med ljud, ljus och projektion
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna
Välkommen till en kurs där vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. 
 • Utbildning och undervisning - vi reder ut begreppen!
 • Nya förväntningar eller bara nya ord?
 • Skapa samsyn runt ert uppdrag
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Hållbar utveckling i förskolan

– medvetet och konkret arbete i vardagen

Välkommen till en kurs där du får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete.

 • Hållbar utveckling växer. Ge er själva växtkraft
 • Så får vi barnen att förstå begreppet hållbar utveckling
 • Omsätt läroplanens skrivelser till praktiskt arbete
Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Specialpedagogik i vardagen

– så gör vi förskolan tillgänglig för alla barn
Välkommen till en kurs där samsyn runt tillgänglig lärmiljö, stödjande insatser och ett främjande förhållningssätt skapar en fungerande vardag för alla barn och pedagoger.

 • Se på barns utmaningar i er verksamhet med nya glasögon
 • Få idéer till inkluderande samling, matstund och utevistelse
 • Stärk er kompetens i specialpedagogiskt förhållningssätt
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Språkutveckling i förskolan

– gör din förskola till en stimulerande språkmiljö

Välkommen till en kurs för förskollärare och barnskötare som vill lära sig hur vi skapar fler möjligheter för barn att utveckla sitt språk.

 • Hitta nya sätt att göra barnen språkligt aktiva
 • Stärk språkmiljön så utvecklar ni barnens lärande
 • Nycklar till ett rikt och nyanserat talspråk
(tidigare Barns rätt till ett språk)
Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Undervisning i förskolan

– hur förverkligar vi begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
Välkommen till en kurs där vi hittar sätt att stötta barns lärande och undersöker begreppet undervisning utifrån olika perspektiv och teorier.
 • Vi reder ut begreppen undervisning och utbildning
 • Ta hänsyn till hjärnan i din undervisning
 • Så får vi ihop lek, lärande, omsorg och undervisning till en helhet
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid

– hur kan pedagogisk dokumentation bidra till bättre möten med föräldrar?

Välkommen till en kurs som lär dig planera utvecklingssamtalet så att du kan genomföra det på ett sätt som gör skillnad. Den pedagogiska dokumentationen är hjälpmedlet och trygga föräldrar med insyn och förståelse blir belöningen.

 • Sätt ord på förskolans uppdrag på ett sätt som inkluderar
 • Från information till dialog
 • Väck föräldrarnas nyfikenhet
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Stockholm
Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig som är eller ska bli förskolechef en ökad förståelse för uppdraget och din roll.

 • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Lär dig ligga steget före
 • Så leder du i ständig förändring
Stockholm
Målgrupp:
Förskolechefer, biträdande förskolechefer

Förskolechefen och det pedagogiska ledarskapet

– så leder du för utveckling

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är förskolechef och vill lära dig leda dina medarbetare i att driva processer som leder till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

 • Stå stadigt i läroplanens begrepp
 • Så skapar du en lärande organisation
 • Lär dig hur du kan leda när du inte är på plats

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson