Kurser för dig som arbetar i förskolan

I år firar vi 30 år och det firar vi med kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö, Uppsala och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer/rektor

Analysera mera!

– systematiskt kvalitetsarbete utifrån Lpfö18

Kursen lär dig att:

 • Driva utvecklingsarbete i vardagen som gör skillnad
 • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion och analys
 • Långsiktigt och nogsamt kvalitetsarbete som gynnar barnen 
Falun | Göteborg | Luleå | Malmö | Stockholm | Växjö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Enkel och rolig programmering

– alla kan lära sig!
Kursen lär dig att:
 • Programmera som målstyrd undervisning
 • Använda Bee-bot och Makey Makey på grundläggande nivå
 • Stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling
Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?
Kursen lär dig att:
 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Uppsala | Växjö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?
Kursen lär dig att:
 • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
 • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
 • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt
Göteborg | Halmstad | Malmö | Stockholm | Sundsvall | Uppsala
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation

– skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för barnen
Kursen lär dig att:
 • Involvera barnen och ge dem inflytande
 • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
 • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek

Kursen lär dig att:

 • Utveckla lärmiljön med ljud, ljus och projektion
 • Ta vara på barnens initiativ, fantasi och kreativitet
 • Förena undervisning, fysisk miljö och digitala inslag
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna i Lpfö 18
Kursen lär dig att:
 • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
 • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
 • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
Kursen lär dig att:
 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Undervisning i förskolan

Barn lär sig hela tiden, men undervisar vi?
Kursen lär dig att:
 • Göra undervisningsbegreppet till ert – vad innebär det i förskolans praktik?
 • Skapa undervisningstillfällen i leken, skapandet och på promenaden
 • Utforma undervisning och lärande på barnhjärnans villkor
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande ledarskap

- För arbetslag med kraft och energi till utveckling

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektor och biträdande rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– en förskola där barn och pedagoger växer
Kursen lär dig att:
 • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Implementera förändringar och ge dem fäste
 • Leda pedagogiska processer
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.