Kurser för dig som arbetar i förskolan

I år firar vi 30 år och det firar vi med kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö, Uppsala och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer/rektor. Ni bör ha gått Fånga lärprocesser eller ha grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation för att få fullt utbyte av fortbildningen.

Analysera mera!

– uppföljning och utvärdering i vardagen utifrån Lpfö 18

Fortbildningen lär er att:

 • Driva utvecklingsarbete som ger energi till verksamheten
 • Förstå och sätt ord på det som sker i vardagen
 • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion, uppföljning och analys
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Enkel och rolig programmering

– alla kan lära sig!
 • Programmera som målstyrd undervisning
 • Använda Bee-bot och Makey Makey på grundläggande nivå
 • Stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?

 • Skapa utmaningar för de yngsta
 • Gör läroplanen levande i vardagen
 • Lär er vad undervisning är när vi talar om 1-2-åringar
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm | Uppsala | Växjö | Örebro
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Fånga lärprocesser

– med pedagogisk dokumentation
 • Involvera barnen och ge dem inflytande
 • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
 • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek

Välkommen till en kurs som fyller er med idéer för hur ni kan utveckla en lärmiljö som hjälper barnen att leka fram lärandet.

 • Kliv in i en värld som manar till utforskande och lärande i leken.
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Få tips på hur ni utvecklar en digital lärmiljö med ljud, ljus och projektion
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna
 • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
 • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
 • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg
Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm | Uppsala | Örebro
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Hållbar utveckling i förskolan

– medvetet och konkret arbete i vardagen

Välkommen till en kurs där du får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete.

 • Hållbar utveckling växer. Ge er själva växtkraft
 • Så får vi barnen att förstå begreppet hållbar utveckling
 • Omsätt läroplanens skrivelser till praktiskt arbete
Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Npf och problemskapande beteende

– så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar situationer som utmanar oss
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta nya rutiner och arbetssätt
 • Ha en konstruktiv föräldradialog
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Specialpedagogik i vardagen

– så gör vi förskolan tillgänglig för alla barn
Välkommen till en kurs där samsyn runt tillgänglig lärmiljö, stödjande insatser och ett främjande förhållningssätt skapar en fungerande vardag för alla barn och pedagoger.

 • Se på barns utmaningar i er verksamhet med nya glasögon
 • Få idéer till inkluderande samling, matstund och utevistelse
 • Stärk er kompetens i specialpedagogiskt förhållningssätt
Göteborg
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Språkutveckling i förskolan

– gör din förskola till en stimulerande språkmiljö

Välkommen till en kurs för förskollärare och barnskötare som vill lära sig hur vi skapar fler möjligheter för barn att utveckla sitt språk.

 • Hitta nya sätt att göra barnen språkligt aktiva
 • Stärk språkmiljön så utvecklar ni barnens lärande
 • Nycklar till ett rikt och nyanserat talspråk
(tidigare Barns rätt till ett språk)
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Undervisning i förskolan

– hur förverkligar vi begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
Välkommen till en kurs där vi hittar sätt att stötta barns lärande och undersöker begreppet undervisning utifrån olika perspektiv och teorier.
 • Vi reder ut begreppen undervisning och utbildning
 • Ta hänsyn till hjärnan i din undervisning
 • Så får vi ihop lek, lärande, omsorg och undervisning till en helhet
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Falun | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig som är eller ska bli förskolechef en ökad förståelse för uppdraget och din roll.

 • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Lär dig ligga steget före
 • Så leder du i ständig förändring
Stockholm
Målgrupp:
Rektor och biträdande rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– en förskola där barn och pedagoger växer
 • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Implementera förändringar och ge dem fäste
 • Leda pedagogiska processer
 • Förebygga och hantera konflikter

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson