Kurser för dig som arbetar i förskolan

Vi har kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö, Uppsala och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för förskollärare, barnskötare och rektorer. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Analog och digital programmering

– ett verktyg att nå läroplanens mål
 • Omsätta läroplanen i praktiken med programmering som verktyg
 • Använda analog och digital programmering i er undervisning
 • Utveckla barnens matematiska och språkliga förmåga, kunnande och tänkande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Analysera mera!

– systematiskt kvalitetsarbete utifrån Lpfö18
 • Driva utvecklingsarbete i vardagen som gör skillnad
 • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion och analys
 • Långsiktigt och nogsamt kvalitetsarbete som gynnar barnen 
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling
 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna
 • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
 • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
 • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

1-2-åringar i förskolan

– så ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha
 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?
 • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
 • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
 • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt
Falun | Göteborg | Luleå | Malmö | Stockholm | Växjö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation

– skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för barnen
 • Involvera barnen och ge dem inflytande
 • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
 • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande
Malmö
Målgrupp:
Förskollärare

Förskollärarens nya yrkesroll

Utökat ansvar – utökade möjligheter
 • Tolka uppdraget och yrkesrollen i den nya kontexten
 • Konkretisera uppdraget i praktiken
 • Leda dina kollegor i det vardagliga arbetet
 • Strukturera ditt arbete för att möjliggöra det utökade ansvaret
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang
 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektor

Lek och undervisning

- en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning
 • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
 • Ta ansvar för att skapa tid, rum och ro för lek
 • Iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning
Falun | Göteborg | Halmstad | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektor och biträdande rektor

Rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla och leda pedagogiska processer
 • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.