Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Det språkligt heterogena klassrummet ställer särskilda krav på undervisningen för att skolspråket ska bli en möjlighet och inte ett hinder i kunskapsutvecklingen. Lärare behöver därför vara medvetna om både framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningen, eftersom eleverna både lär sig ämnet och visar sina kunskaper med ämnesspråket.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Skolframgång genom språket

I våra klassrum finns det elever som har kommit olika långt i sin språkutveckling. Skolframgång handlar till stor del om hur väl elever lyckas förstå och använda språket i lärandesituationer. De behöver få många tillfällen till att medvetet använda språket i styrda situationer och autentiska samtal.

Under kursdagen skapar vi en gemensam bas att utveckla vår undervisning från. Vi tittar på framgångsfaktorer och utmaningar i det språkligt heterogena klassrummet.

 • Språkutveckling: utmaningar och möjligheter – teori och praktik.

Planera och genomföra undervisning

Ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt handlar om att planera och genomföra undervisning där arbetssätt och arbetsformer främjar inlärning och gynnar den parallella språk- och kunskapsutvecklingen. Till stor del handlar det om att omvandla teorier till praktik, utifrån det som vi vet är framgångsfaktorer för undervisning och lärande. Du som lärare blir rustad med kunskap och konkreta verktyg för en elevaktiv undervisning.

 • Språkutveckling – skolspråk och vardagsspråk.
 • Interaktion, mallar och modeller – för ökad måluppfyllelse.
 • Läsa, skriva, tala – hur stöttar vi eleven?

Praktiska tips och modeller

 • Sätta fokus på språk, innehåll och språkanvändning.
 • Använda visuellt stöd som kontext.
 • Främja interaktion och utforskande samtal. 
 • Framgångsfaktorer och utmaningar för elever i språklig sårbarhet.
 • Språkundervisning i alla ämnen – läs- och skrivstrategier, genrer och ordförråd.

Under dagen ges tillfällen till reflektion, samtal och tillämpning av metoder i syfte att konkretisera och befästa kursens innehåll.

Målgrupper

Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

DIGITAL KURS, 18 oktober 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
BOKA
Stockholm, 12 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr exkl moms
BOKA
DIGITAL KURS, 26 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.