Undervisningspraktik som stärker kunskapsutvecklingen
– varierad, individanpassad undervisning för ökat lärande hos äldre elever

Kursen lär dig:

  • Hur du omsätter forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
  • Stötta eleverna till att äga sin egen lärprocess genom explicit undervisning.
  • Olika vägar till en varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning.
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Stärk kunskapsutvecklingen

Den här klassrumsnära kursen visar hur du omsätter forskning om lärande och didaktik till effektiv undervisning. Du får exempel på hur du kan bedriva en varierad undervisning som bygger på teorier om lärandeprinciper och motivation för att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling. Med utgångspunkt i explicit undervisning undersöker vi bästa vägen till undervisning som får effekt på elevernas lärande och höjer elevresultaten.

Målgrupp

Lärare i åk 7–9 och gymnasiet

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Stockholm, 8 maj 2024
Kl 09.00 - 16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 21 maj 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 28 november 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 4 december 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>