Undervisningspraktik som stärker kunskapsutvecklingen
– varierad, individanpassad undervisning för ökat lärande hos äldre elever

Innehåll:

 • Så använder du forskning för att utveckla undervisningen.
 • Stärk kunskapsutvecklingen genom explicit undervisning.
 • Verktyg för praktiknära undervisningsutveckling.
 • Olika vägar till en varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning.

Att omsätta forskning till undervisning

Den här klassrumsnära kursen visar hur du omsätter forskning till effektiv undervisning. Med utgångspunkt i aktuell forskning undersöker vi olika verktyg och metoder för varierad och hållbar undervisning.

 • Explicit undervisning där läraren är det främsta verktyget för lärande.
 • Undervisningsstrategier som stöttar lärande och motivation.
 • Vägar till elevaktiva lektioner, varierad undervisning och individanpassning.
 • Formativ undervisning som förhållningssätt – att undersöka undervisningens effekt.

Stärk kunskapsutvecklingen

I kursen undersöker vi olika faktorer som skapar förutsättningar för elevernas lärande. Vi diskuterar elevsyn och hur vårt förhållningssätt påverkar elevernas lärandemöjligheter. Med fokus på förtroende samt strukturer och funktionskompetens prövar vi olika vägar mot ökad studiero och ett gynnsamt lärandeklimat. Vi fördjupar oss i hur vi kan få eleven att se sig själv som en lärande individ.

 • Stärk elevernas lärandeidentitet.
 • Vägar till ökad trygghet och studiero.
 • Strukturer i lärmiljön som gör skoldagen begriplig.

Explicit undervisning och relationskompetens

Lärarens relationskompetens är en viktig pusselbit för att våra elever ska nå målen. Vi utgår från forskning om relationens betydelse för lärande och resonerar om hur det relationella lärarledarskapet kan användas för att stärka elevernas lärande.

 • Vad innebär det att ha ett relationellt förhållningssätt i lärarrollen?
 • Relationskompetensens olika dimensioner.
 • Relationell pedagogik som stimulerar elevernas lärande.
 • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
 • Konflikthantering och samarbetsbaserad problemlösning.

Praktiknära och aktuellt

När vi skapar våra kurser arbetar vi nära lärare och forskare. Därför kan vi erbjuda aktuella och praktiknära frågeställningar som är direkt kopplade till din yrkesvardag. Dagen innehåller rika möjligheter till dialog så att du kan utbyta erfarenheter och samverka med andra gymnasielärare.

Målgrupp

Lärare i gymnasieskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Stockholm, 28 november 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 4 december 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 10 april 2025
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 15 maj 2025
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för  grundskolan >>

Fler kurser för gymnasieskolan >>

Kursledare

Thomas Strandquist
Förstelärare, utvecklingsledare och fortbildare

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer