Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Tidig läs- och skrivinlärning

Lär er hur ni strukturerar undervisningen för att alla elever ska knäcka den alfabetiska koden

Att knäcka den alfabetiska koden är en av de stora händelserna i ett barns liv. Det är en utmaning för alla barn, för en del går det lätt och för andra blir det svårare. En extra utmaning blir det för flerspråkiga elever med ett annat modersmål än svenska. Det handlar om att förstå de språkliga mönster som bygger upp vårt talade språk och kunna göra koppling till visuella mönster, enskilda och sammankopplade bokstäver.

Undervisningspraktiken behöver ta sin utgångspunkt i hur det svenska symbolsystemet är uppbyggt och hjärnans krav på pedagogiken. Här får du lära dig hur du gör! Du får den kunskap du behöver för att bygga upp en strukturerad undervisning med en tydlig arbetsgång med syfte att alla elever ska knäcka den alfabetiska koden.

Läs hela beskrivningen och gör en intresseanmälan >>

Boka kurstillfälle i Stockholm >>

Inspirationsföreläsning

Lyckas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Nu erbjuder vi en inspirationsföreläsning som ger gemensam förståelse av arbetssättet och hur ni kan starta upp ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi inspirerar också till hur ni arbetar metodiskt med kollegialt lärande så att ni kan skapa samsyn i hur ni kan stötta just era elever i att erövra skolspråket.

Få svar på era frågor om SKUA - språkutvecklande arbetssätt

  • Vad innebär det för läraren att arbeta språkutvecklande i sin undervisning, oavsett ämne?
  • Vilket stöd behöver eleverna för att överbrygga glappet mellan vardagsspråk och ämnesspråk?
  • Vilka grunder vilar arbetssättet på? En koncis resa genom aktuell forskning

Läs hela beskrivningen och gör en intresseanmälan >>

Boka kurs till er skola

Behöver din skola stöd och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Hör av dig till mig så diskuterar vi ett upplägg som passar för din skola!

Kontakta Evert för att boka!

Digitalt eller på plats hos er 

Susanne Weiner Ahlström, läs- och skrivexpert.

Dela med dina kollegor!