Bedömning

Bedömning och betyg i grundsärskolan

- så kan vi synliggöra och utveckla elevernas lärande
Boka en uppdragsfortbildning för grundsärskolans lärare där ni får kunskap om sambandet mellan förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer så att ni kan bedöma elevernas lärande och effekterna av undervisningen.

Om fortbildningen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare sliter hårt med både pedagogiska planeringar och betygssättning eftersom de känner sig osäkra på vad som ska bedömas. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Med kunskap och träning i bedömning och att sätta korrekta betyg kan lärare skapa en grundsärskola med de bästa förutsättningarna för eleven att nå sin fulla potential. Vi blir bättre lärare helt enkelt.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundsärskolan

Innehåll

Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
Vi måste på ett framgångsrikt sätt få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop. Genom bedömningen får du syn på hur din undervisning har fungerat och vad du behöver göra för att eleven ska nå målen. Många lärare känner sig osäkra på vad som ska bedömas och vad vi ska förhålla oss till men inte bedöma. Vissa utgår fortfarande från det centrala innehållet när de bedömer elevers lärande, trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas.

Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
Värdeorden i kunskapskravens progression betyder ingenting förrän de kopplas till elevens förmågor, produkter och visade situationer. Vi behöver därför planera vår undervisning så att den synliggör elevernas förmågeutveckling. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar vi vår undervisning mot den uppfattningen? Att upptäcka kritiska faktorer kopplat till kunskapskraven är som att sätta upp givna portar i en slalombana. Vi måste planera vilka portar eleven måste ta sig igenom för att komma i mål. Men först måste vi identifiera elevens nuläge, en utmaning för många lärare.

Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?
En bra bedömningsprocess ger en kvalitativ summativ bedömning. Den gör oss bättre på att tydliggöra för eleverna vilket kunnande som krävs för de olika betygen. Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Vi behöver känna oss trygga i detta för att kunna sätta likvärdiga betyg men också för att kunna hjälpa eleven till ett högre betyg.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får kunskap om sambandet mellan förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer så att du kan bedöma elevernas lärande och effekterna av din undervisning. Du får också kunskap om hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop samt verktyg för formativ bedömning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti