Specialpedagogik

Motivation och lärprocesser i särskolan

- Förmågecirkeln som verktyg
Fortbildningen lär er att:
  • Undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
  • Göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
  • Utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens


Om fortbildningen

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något riktigt lärande. I den här fortbildningen får ni lära er hur ni kan undervisa för att öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang.

Målgrupp

Grundsärskolan, inklusive inriktning träningsskola. Gymnasiesärskolan, nationellt och individuellt program.

Innehåll

Hur skapar vi struktur och sammanhang i undervisningen?
Vi behöver utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta och meningsfulla sammanhang. Fortbildningen lär er hur ni skapar en strukturerad undervisning med hjälp av förmågecirkeln, som är ett sätt att konkretisera och visualisera läroplanen.

Hur får vi eleven att verkligen tänka?
Hjärnan ställer krav på vår pedagogik för att eleverna ska kunna uppnå ett långsiktigt lärande. Hjärnan är ganska bestämd här: undervisningen måste vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Fortbildningen ger exempel på pedagogiska insatser och konkret material.

Hur gör vi eleven medveten och delaktig?
Med entreprenöriellt lärande kan vi utveckla elevens självförtroende och kommunikativa och sociala kompetens. Därför är det viktigt att vi kan fånga de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras. Vi behöver också ge eleven förutsättningar att förstå sin läroplan.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Autentiska exempel på hur ni gör eleven medveten om sitt lärande
  • Tips på hur ni kan stimulera elevernas nyfikenhet och medvetenhet
  • Exempel på meningsfulla sammanhang

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Motivation och lärprocesser i särskolan

Fortbildning med bokaktuella Marie Nilsson Nordfors

I somras släpptes den efterlängtade boken ”Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan” av Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog, författare och föreläsare inom särskolan. Marie är även fortbildaren som håller kursen Motivation och lärprocesser i särskolan. Där beskriver hon hur du med hjälp av verktyget Förmågecirkeln, som hon även skriver om i sin bok, utvecklar elevernas egna förmågor och deras lärande.