SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är nyckeln!

Varje elev ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt, vilket ställer krav på att lärare bedriver undervisning som stimulerar både språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen. SKUA är ett förhållningssätt som kännetecknas av en komplex uppsättning metoder, modeller och strukturer.

 

 

Forskningen går snabbt framåt och ämnesdidaktiska frågor uppmärksammas allt mer.

VARFÖR SKUA?

En förutsättning för lärande

Vårt erbjudande ger er konkreta exempel på undervisning som ger effekt och hjälper dig att förstå hur språk- och kunskapsutvecklande metoder, modeller och strukturer samverkar. Vi kan erbjuda allt från konferenser och kurser till skräddarsydda fortbildningar och kostnadsfria instruktionsfilmer gällande framgångsfaktorer för SKUA-klassrum.

Ämnesfördjupningar

SKUA FÖR ÄMNESLÄRARE

Ämnesfördjupning

  • Grundläggande kunskap om vad forskningen säger.
  • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
  • Mallar, modeller och strukturer för språkutvecklande undervisning.
  • Konkreta verktyg att plocka in direkt

SKRÄDDARSYDD PROCESSUTBILDNING

SKUA som en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Under ledning av en erfaren processledare med spetskompetens inom SKUA får ni implementera utvecklingsarbetet i just er verksamhet. Innehållet är väl beprövat och uppskattat och det ger er en stabil grund att stå på. Efter utbildningen kan ni på ett långsiktigt och hållbart sätt förbättra undervisningen och ge alla elever goda språkliga förutsättningar.

För Grundskolan läs mer här

För Gymnasieskolan läs mer här

Välkommen till en konferens där språket och lärandet sätts i fokus!

RIKSKONFERENS

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Lärarfortbildning presenterar ytterligare en efterlängtad konferens för dig som vill bredda, fördjupa och konkretisera dina kunskaper inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Dagen ger dig fler och nya perspektiv för undervisningen i ditt språkligt heterogena klassrum. Innehållet utgår från klassrumsförankrade och praktiknära föreläsningar. Budskapet betonar vikten av inkluderande språkliga perspektiv i alla ämnen.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Kostnadsfri mini-SKUA-barometer

Vill du öka möjligheterna för dina elever att lyckas i skolan? Genom att medvetet inta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i undervisningen kommer du en god bit på vägen. På den här sidan visar vi varför det är så viktigt och hur du kan lyckas.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING 

Lyckas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Nu erbjuder vi en föreläsning som ger gemensam förståelse av arbetssättet och hur ni kan starta upp ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi inspirerar också till hur ni arbetar metodiskt med kollegialt lärande så att ni kan skapa samsyn i hur ni kan stötta just era elever i att erövra skolspråket.

För Grundskolan läs mer här

För Gymnasieskolan läs mer här

Boka fortbildning till er skola

Behöver din skola stöd och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Hör av dig till mig så diskuterar vi ett upplägg som passar just där ni befinner er!

Kontakta Evert för att boka!

Online eller på plats hos er 

evert.norberg@lararfortbildning.se
070-850 48 03

Susanne Weiner Ahlström, läs- och skrivexpert.

SKUA-böcker för grundskolan

SKUA-böcker

Lärarförlaget har flera bra böcker om ämnet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här är några förslag:

Språkutveckling på gång

Språklig mångfald i klassrummet

Skrivdidaktik i alla ämnen