Lärande och undervisning

Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik

Lär er att:

  • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
  • Lyckas interaktion både elev-elev och elev-lärare
  • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande

Distans- och fjärrundervisningen utmanar både lärare och elever

Som lärare behöver vi undervisa utifrån medvetna strategier och metoder som fungerar digitalt. Undervisningen behöver vara en aktiv lärandeprocess, inte en miljö som bara går ut på att testa av vad eleverna kan. Samtidigt som undervisningen håller god kvalitet behöver eleverna motiveras och utmanas. Hur gör vi då för att vår undervisning och planering stärker kunskapsutvecklingen, och hur interagerar vi med eleverna när de sitter på andra sidan skärmen?

Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?

Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Distansundervisningen har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Tydlighet är A och O, men hur skapar vi den tydligheten? Lär mer om hur vi kan lägga upp vår digitala undervisning och med enkla medel få ordning och reda – både för lärare och elev.

Hur får vi till interaktionen?

Det är skillnad på synkron och asynkron interaktion och det finns olika tillvägagångssätt för båda. Interaktion i sig kan också ta sig i uttryck på olika sätt, och ske både planerat och spontant. Hur kan vi som lärare få till en lyckad interaktion både elev-elev och elev-lärare, oavsett vilken typ av digital undervisning vi bedriver?

Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Meningsfullhet och motivation är nyckeln till lärande. Även vid distansundervisning ställs det höga krav på ett meningsfullt innehåll och genomtänkta svar på frågorna vad, hur och varför. Samtidigt tvingas eleverna ta ett större ansvar för sitt lärande. Här får ni vägledning i hur en distans- eller fjärrundervisning kan bli meningsfull där till och med det egna ansvaret blir en naturlig del av lärandet.

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Vux, folkhögskola

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig