Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare inom vux och sfi.

Målgrupp:
Lärare och skolledare som arbetar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

SKUA i alla ämnen – så får vi till det i praktiken!
  • Fördjupa din förståelse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning
  • ”SKUA höjde våra resultat”– ta del av en SKUA-skolas erfarenheter
  • Så inkluderar undervisningen språkliga perspektiv i alla ämnen
  • Klassrumsförankrade och praktiknära föreläsningar
  • Expertpanelen hjälper dig att ta kunskapen till din vardag
| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

Ett stort tack alla ni som deltog på årets konferens! Vi ser fram emot att träffas snart igen.

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc