Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare inom vux och sfi.

Målgrupp:
Lärare, pedagoger och skolledare som arbetar i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

– undervisning som stödjer elevernas utveckling och lärande i alla ämnen

En meningsfull och lärorik utbildningsdag för dig som vill få konstruktiva perspektiv på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. Välkommen till en heldag med språkfokus! 

| Onlinekonferens live | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Lärarnas forskningskonvent 2024

Ett samarrangemang av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Göteborgs Universitet och Lärarfortbildning

GÖTEBORG 17 JUNI  | ONLINE 17 JUNI

  • Undervisningsutveckling
  • Livslångt lärande
  • Aktuell praktiknära forskning
  • Dialog och reflektion
  • Nätverkande
| Göteborg | Onlinekonferens live

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc