Lärande

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

Fortbildningen lär dig att:

  • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
  • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
  • Välja rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever

Om fortbildningen

Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser?  Och med det som utgångspunkt, hur ska vi designa vår undervisning för vuxna elever? Det är några av de spännande frågor som vi fördjupar oss i under denna kurs. Dagen inspirerar, ger idéer för din undervisning och lyfter de didaktiska val som påverkas av den aktuella forskningen runt vuxnas lärande. Under kursen får du också kunskap om olika strategier för lärande och metoder för stöttning.

Målgrupp

Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Innehåll

Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?
Vi vet sedan tidigare att ett bemötande som visar eleverna respekt som de vuxna, kompetenta personer de är har stor betydelse för studieframgången. Deras kunskap och erfarenhet behöver respekteras och tas tillvara och eleverna göras delaktiga. Att undervisa vuxna är komplext och kräver sin unika kunskap. Kursen lär dig att fånga vuxnas förkunskaper och använda dessa som en resurs men också möta de utmaningar som vuxna elever möter i undervisningen.

Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
I ämnesundervisningen har vuxna ofta en viss föreställning om innehållet och behöver tid för att bearbeta nya perspektiv och ny kunskap. Den nya kunskapen bearbetas i en ackomodationsprocess eller assimilationsprocess. Kursen ger dig kunskap om lärprocessens olika vägar och ger konkret vägledning för vad det innebär för planering och genomförande av undervisningen. 

Så kan ni arbeta med stöttning och olika strategier för lärande
Många vuxna elever är skolovana och behöver stöd och stöttning i sitt lärande. En skicklig lärare använder många olika metoder och strategier för att sedan kunna arbeta med den som passar bäst i en viss undervisningssituation, grupp och i mötet med varje individ. Vilka viktiga strategier är då användbara för elever i olika situationer och hur kan vi vår undervisning synliggöra dessa för eleverna?

Tips och verktyg

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille