Lärande och undervisning

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

Lär er att:

  • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
  • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
  • Välj rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever

 

 

Hur designar vi undervisning för vuxna elever?

Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser?  Och med det som utgångspunkt, hur ska vi designa vår undervisning för vuxna elever? Det är några av de spännande frågor som vi fördjupar oss i under denna kurs. Dagen inspirerar, ger idéer för din undervisning och lyfter de didaktiska val som påverkas av den aktuella forskningen runt vuxnas lärande. Under kursen får du också kunskap om olika strategier för lärande och metoder för stöttning.

Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?

Vi vet sedan tidigare att ett bemötande som visar eleverna respekt som de vuxna, kompetenta personer de är har stor betydelse för studieframgången. Deras kunskap och erfarenhet behöver respekteras och tas tillvara och eleverna göras delaktiga. Att undervisa vuxna är komplext och kräver sin unika kunskap. Under fortbildningen får ni lära mer om hur vi kan fånga vuxnas förkunskaper och använda dessa som en resurs men också möta de utmaningar som vuxna elever möter i undervisningen.

Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

I ämnesundervisningen har vuxna ofta en viss föreställning om innehållet och behöver tid för att bearbeta nya perspektiv och ny kunskap. Den nya kunskapen bearbetas i en ackomodationsprocess eller assimilationsprocess. Fortbildningen ger er kunskap om lärprocessens olika vägar och ger konkret vägledning för vad det innebär för planering och genomförande av undervisningen. 

Så kan ni arbeta med stöttning och olika strategier för lärande

Många vuxna elever är skolovana och behöver stöd och stöttning i sitt lärande. En skicklig lärare använder många olika metoder och strategier för att sedan kunna arbeta med den som passar bäst i en viss undervisningssituation, grupp och i mötet med varje individ. Vilka viktiga strategier är då användbara för elever i olika situationer och hur kan vi göra vår undervisning synliggöra dessa för eleverna?

Målgrupp

Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?