Lärande och undervisning

Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik

Lär er att:

  • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
  • Lyckas interaktion både elev-elev och elev-lärare
  • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande

Distans- och fjärrundervisningen utmanar både lärare och elever

Som lärare behöver vi undervisa utifrån medvetna strategier och metoder som fungerar digitalt. Undervisningen behöver vara en aktiv lärandeprocess, inte en miljö som bara går ut på att testa av vad eleverna kan. Samtidigt som undervisningen håller god kvalitet behöver eleverna motiveras och utmanas. Hur gör vi då för att vår undervisning och planering stärker kunskapsutvecklingen, och hur interagerar vi med eleverna när de sitter på andra sidan skärmen?

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?

Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Distansundervisningen har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Tydlighet är A och O, men hur skapar vi den tydligheten? Fortbildningen visar hur du kan lägga upp din digitala undervisning och med enkla medel få ordning och reda – både för dig och eleven.

Hur får vi till interaktionen?

Det är skillnad på synkron och asynkron interaktion och det finns olika tillvägagångssätt för båda. Interaktion i sig kan också ta sig i uttryck på olika sätt, och ske både planerat och spontant. Hur kan jag som lärare få till en lyckad interaktion både elev-elev och elev-lärare, oavsett vilken typ av digital undervisning jag bedriver?

Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Meningsfullhet och motivation är nyckeln till lärande. Även vid distansundervisning ställs det höga krav på ett meningsfullt innehåll och genomtänkta svar på frågorna vad, hur och varför. Samtidigt tvingas eleverna ta ett större ansvar för sitt lärande. Här får ni vägledning i hur en distans- eller fjärrundervisning kan bli meningsfull där till och med det egna ansvaret blir en naturlig del av lärandet.

Målgrupp

Lärare som undervisar vuxna inom komvux och folkhögskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Jag hade höga förväntningar
Bra i egna lokaler!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti