Lärande och undervisning

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D

Lär er att:

  • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
  • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
  • Integrera digitala verktyg och använda multimodala arbetssätt i undervisningen

Att utveckla litteracitet när man saknar ett gemensamt undervisningsspråk

De tre studievägarna gör att du som sfi-lärare möter elever med väldigt olika studiebakgrund och behov. Därför behöver vi anpassa våra arbetssätt för att möta detta. Den största utmaningen ligger i att utveckla vuxna elevers litteracitet när man samtidigt saknar ett gemensamt undervisningsspråk.

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen. Ta med en digital enhet med internetuppkoppling. Ni får exempel på hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet. Dessutom får ni lära er hur man kan stimulera eleverna till att våga ta till egna språkliga lösningar och ni får tips till undervisningen runt avkodning, ljudning, läsflyt, stavning och uttal.

Välkommen att boka en fortbildning som ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?

Här får ni kunskap om hur elever kan lära sig strategier för att hantera skrift i vardagen, och förståelse för hur undervisningen kan fungera som en brygga mellan den privata domänen och skoldomänen. Fortbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap i hur vi ska undervisa vuxna med kort eller ingen studiebakgrund, men svarar också på frågan varför. Vi synar begreppet litteracitet och tittar på fungerande metoder.

Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?

Elever behöver känna att det de lär sig är användbart och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Ni får lära er hur ni kan skapa undervisning som tar vara på elevernas erfarenheter, är meningsfull, vuxenrelevant, håller ett funktionellt perspektiv och är förankrad i en kontext.

Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Det här både är en konst och en utmaning. Under fortbildningen reflekterar vi runt balansen mellan att ge hög stöttning i språkutvecklingen men samtidigt utmana eleverna kognitivt som de vuxna tänkare de är. Ett språkutvecklande arbetssätt kräver också olika uttrycksformer där multimodalitet och digitala verktyg integreras i undervisningen.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Boka en skräddarsydd internutbildning med

Amanda Ekelund

Amanda Ekelund

Linda Martins

Linda Martins

Annsofie Engborg

Annsofie Engborg

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Värt sitt pris
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti