Lärande och undervisning

Samtalsövningar för sfi och sva

– så stärker du sfi- och sva-elevernas muntliga färdighet

Lär er att:

  • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
  • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
  • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal

Undervisning som utvecklar elevernas muntliga färdigheter

Det finns många faktorer som avgör om ett samtal fungerar eller havererar för en andraspråksinlärare. Ett samtal bygger på ömsesidigt turtagande, hörförståelse, funktionellt uttal, kroppsspråk och pragmatisk kompetens.

Det här är en fortbildning som ger kunskap om både informella samtal såsom mellan lärare och elever men också hur vi övar på mer formella samtal som eleverna behöver behärska i sina roller som arbetstagare, förälder, medborgare. Hur bör övningarna utformas för att de ska fungera och stärka eleverna inför olika typer av samtal, och hur kan vi arbeta med uttal och samtalsstrategier i vår undervisning för att utveckla deras muntliga färdighet?

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?

Inom andraspråksinlärningen är det vanligt med övningar i att presentera sig, berätta hur ens dag ser ut, vad man tycker om att göra etc.  Med tanke på att vi ska förbereda eleven för livet som samhällsmedborgare, arbetstagare och för vardagslivet i övrigt, behöver vi använda relevanta samtalsövningar i vår undervisning. För en sfi- eller sva-elev finns det många faktorer som skapar en kommunikativ stress. Därför behöver vi skapa en undervisning i interaktion med eleven. Vi undersöker hur vi kan utveckla och använda olika samtalsövningar.

Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?

Vuxna som ännu inte kommit långt i sin språkutveckling kan många gånger hämmas i samtalssituationer. Att inte förstå och inte göra sig förstådd är många gånger förenat med att tappa ansiktet. Hur kan vi med enkla medel och successivt mer avancerade steg få sfi- och sva-elever att våga ta initiativ till samtal? Lär dig mer om hur vi kan öva på de strategier som våra elever behöver för att förstå och göra sig förstådda. 

Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Att öva uttal innebär att öva både språkljud och hela fraser och meningar där vi arbetar med intonation, rytm och betoning. Det är viktigt att fånga upp elever med uttalssvårigheter tidigt eftersom felinlärning automatiseras och gör det svårt att lära om. Med andra ord är uttalsträning viktigt och bör planeras in som ett naturligt moment i undervisningen. Här får du kunskaper om hur du kan arbeta med uttalsträning i din undervisning.

Målgrupp

Vuxenutbildningens sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Boka en skräddarsydd internutbildning med

Amanda Ekelund

Amanda Ekelund

Linda Martins

Linda Martins

Annsofie Engborg

Annsofie Engborg

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti