Lärande och undervisning

Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet

Lär er att:

  • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
  • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
  • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans

Distansundervisning - en dubbel utmaning för andraspråkselever

Hur lär vi ut ett nytt språk på distans? Det är inte nytt inom sfi och vuxenutbildningen men pandemin gav oss en helt ny vardag. Distansundervisning är en dubbel utmaning för andraspråkselever. Att ta så stort eget ansvar för sin egen språkutveckling när man är mitt i lärandet är svårt. Hur ser vi då till att vår undervisning stärker kunskaps- och språkutvecklingen och inte lämnar eleven vind för våg i sitt lärande?

Vanliga misstag: 

  • För långa och svåra instruktioner som man "lämnar" eleven med att klura ut och förstå själv
  • Man gör en lektion som man skulle gjort i klassrum men gör den digitalt
  • Online-möten utan specifikt syfte och medveten metod 
  • Kontroll av kunskapsnivå istället för undervisning som utvecklar eleverna
Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur lär man ut ett språk via distans?

Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Språkundervisning på distans har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Låt oss titta närmare på olika undervisningsstrategier, som fungerar för digital språkundervisning. Ni får tips på hur du gör instruktioner som eleverna kan förstå när de sitter på andra sidan datorn och inte behärskar undervisningsspråket.

Hur stärker vi elevinteraktionen?

Relationer är viktigt för lärandet. En nyckelfråga till och med har forskningen slagit fast. Om du inte träffar eleverna varje dag eller varje lektion, hur gör du då? En viktig del i distansundervisningen är att få elevinteraktionen att fungera. Det gäller i lika hög grad interaktionen mellan oss och eleverna som den mellan eleverna. Här får ni vägledning i hur ni kan interagera med era elever men också hur ni skapar en meningsfull interaktion mellan eleverna så att de blir resurser för varandra. Allt för att stärka språket och lärandet!

Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Det är stor skillnad på att testa elevernas kunskaper och att utveckla elevernas kunskaper. Även i distansundervisningen behöver vi arbeta formativt. Distansundervisning leder många gånger in lärarna på att skapa uppgifter och "dela ut" dem, och eleverna i sin tur produceras och lämnar in. Men var sker lärandet? Det är en utmaning att ha koll på eleverna eftersom allt kan upplevas mer flyktigt online. Vilka strategier eller verktyg kan man använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vad eleverna gör eller vad de behöver göra.

Målgrupp

Lärare i Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Värt sitt pris
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti