Tematiskt arbetssätt

– elevaktiv undervisning baserad på sfi- elevens behov

Lär er att:

  • Designa flexibelt temainnehåll utifrån lärandemål med utrymme för individanpassning
  • Skapa, planera och strukturera tematiskt arbete i praktiken
  • Bygga in elevaktiva strukturer som tar tillvara på elevernas erfarenheter

Lär dig att utforma teman

Är du nyfiken på hur du bättre kan utforma undervisningen baserat på de vuxna elevernas behov, erfarenheter och kompetens, samtidigt som du ökar relevans, engagemang och ger utrymme för individanpassning? Under den här utbildningen får du lära dig att utforma teman med ”extra allt” som ger vinster för både dig och dina elever.

Vi visar hur du kan designa tematiskt innehåll utifrån styrdokument och vetenskap genom smarta mallar och modeller. Under utbildningens workshops bygger vi även en konkret idébank med olika teman som du direkt kan börja använda i din undervisning. 

Under fortbildningen undersöker vi...

Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund

Genom att grunda teman i vetenskap och beprövad erfarenhet skapar vi goda förutsättningar för måluppfyllelse. Som lärare behöver vi ibland reflektera över vilken vetenskaplig grund vi bygger vår undervisning på för att skapa en effektiv och elevnära undervisning. Du får här lära dig att identifiera ledstjärnor och hörnstenar som kan lägga grunden för struktur och innehåll i dina teman.

Skapa flexibla teman med relevans och engagemang i fokus

Effektiv undervisning bygger på att innehållet känns relevant, aktuellt och engagerande utifrån vuxna elevers behov. Med en mängd konkreta och beprövade exempel på strukturer och mallar får du lära dig hur teman kan designas, planeras och genomföras utan att arbetet blir övermäktigt. Vi visar också hur du kan skapa eget material när läromedlen inte täcker behoven och hur du bygger in digitala inslag och verktyg.

Utforma undervisningen tillsammans med eleverna

Dina elever kommer med varierande behov, erfarenheter och kompetens. Undervisningen måste därför differentieras för att möta gruppens alla behov. Här får du lära dig strukturer och tankesätt som hjälper dig att utforma ditt tematiska arbete tillsammans med eleverna genom att använda deras erfarenhet och kompetens.

Kom igång direkt med gemensam idébank

För att en fortbildning ska ge varaktigt avtryck behöver du göra innehållet till ditt eget. För att snabbt komma in i processen med att arbeta tematiskt jobbar vi tillsammans i workshops för att designa och bygga grunden till några teman utifrån Cummins fyrfältare. Dessa sparas i en gemensam idébank som du sedan kan använda och bygga vidare på efter behov.

Målgrupp

Sfi-lärare.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Fortbildare är Marie Stenqvist och Maria Ivarsson

 

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti