Lärande och undervisning

Undervisa vuxna med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Lär er att:

  • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
  • Examinera och bedömma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
  • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen

Konkreta tips för att undervisa elever med NPF både på plats och på distans

I vuxenutbildningen möter vi många elever som misslyckats i tidigare studier. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Lärare behöver därför kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor. Vi behöver också mer kunskap om hur vi kan anpassa undervisningen så att alla våra elever, trots en heterogen grupp, lär och når målen. 

Under fortbildningen kommer ni löpande få konkreta tips för hur vi kan undervisa elever med NPF både på plats och på distans.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?

Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Fortbildningen ger er kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?

Vår vardag som lärare innebär att undervisa vuxna med många olika behov. Ingenstans är spridningen av behov större än inom vuxenutbildningen. Med grund i kunskapen om hur inlärningen påverkas får du under kursen kunskap om hur du anpassar undervisningen samtidigt som den fungerar för dina övriga elever. Fortbildningen ger många konkreta tips och redskap för hur ni gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för de som inte har anpassningsbehov.

Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

I varje grupp finns några studerande som behöver bedömas på andra sätt eller med användning av hjälpmedel för att kompensera för deras funktionsnedsättningar. Tillsammans går viigenom anpassningar av olika typer av examinationer som grupparbeten, inlämningsuppgifter, praktiska moment, skriftliga prov och muntliga redovisningar.

Målgrupp

Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Värt sitt pris

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti