Lärande och undervisning

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

Lär er att:

  • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
  • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
  • Välj rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever

 

 

Hur designar vi undervisning för vuxna elever?

Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser?  Och med det som utgångspunkt, hur ska vi designa vår undervisning för vuxna elever? Det är några av de frågor som vi fördjupar oss i. Dagen inspirerar, ger idéer för din undervisning och lyfter de didaktiska val som påverkas av den aktuella forskningen runt vuxnas lärande. Under fortbildningen får du också kunskap om olika strategier för lärande och metoder för stöttning.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?

Vi vet sedan tidigare att ett bemötande som visar eleverna respekt som de vuxna, kompetenta personer de är har stor betydelse för studieframgången. Deras kunskap och erfarenhet behöver respekteras och tas tillvara och eleverna göras delaktiga. Att undervisa vuxna är komplext och kräver sin unika kunskap. Under fortbildningen får ni lära mer om hur vi kan fånga vuxnas förkunskaper och använda dessa som en resurs men också möta de utmaningar som vuxna elever möter i undervisningen.

Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

I ämnesundervisningen har vuxna ofta en viss föreställning om innehållet och behöver tid för att bearbeta nya perspektiv och ny kunskap. Den nya kunskapen bearbetas i en ackomodationsprocess eller assimilationsprocess. Fortbildningen ger er kunskap om lärprocessens olika vägar och ger konkret vägledning för vad det innebär för planering och genomförande av undervisningen. 

Så kan ni arbeta med stöttning och olika strategier för lärande

Många vuxna elever är skolovana och behöver stöd och stöttning i sitt lärande. En skicklig lärare använder många olika metoder och strategier för att sedan kunna arbeta med den som passar bäst i en viss undervisningssituation, grupp och i mötet med varje individ. Vilka viktiga strategier är då användbara för elever i olika situationer och hur kan vi synliggöra dessa i vår undervisning för eleverna?

Målgrupp

Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Boka en skräddarsydd internutbildning med...

Amanda Ekelund

Amanda Ekelund

Annsofie Engborg

Annsofie Engborg

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Värt sitt pris

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti