Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsning
Skolutveckling

Bedömning och betyg i den anpassade grund- och gymnasieskolan
Bedömning

 • Vilka metoder skapar en undervisningsmiljö som ger alla elever möjligheter att utvecklas och nå sin potential?
 • Vad innebär bedömarkompetens?
 • Hur kan bedömningsmetoder och bedömningstillfällen skräddarsys för att svara mot förutsättningarna i den anpassade skolan?
 • Hur kan jag koppla samman min undervisning med min bedömning och samtidigt behålla elevens motivation?

Grundkurs för dig som arbetar i den anpassade grund-och gymnasieskolan
Grundkurs

 • Eleverna i anpassad grund-och gymnasieskola – behov, styrkor och svårigheter
 • Så förankrar du ditt uppdrag som pedagog till läroplanen
 • Utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik

Fortbildning för elevassistenter i den anpassade grund-och gymnasieskolan
Lärande och undervisning

 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera
 • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
 • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
 • Bli en trygg ledare för elevens lärande
 • Arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag

Elevens rätt till kommunikation
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur skapar vi en kommunikativ lärmiljö med stöd av analoga verktyg?
 • Hur väcker vi elevernas lust att uttrycka sig och samspela med varandra?
 • Hur kan digitala verktyg stärka elevens kommunikativa förmågor?

Lågaffektivt bemötande i anpassad skola
Pedagogik

 • Gedigen kunskap om lågaffektivt bemötande
 • De tre stegen i lågaffektivt bemötande: hantera, utvärdera och förändra
 • Pröva och testa verktyg - vända och vrida på egna tankesätt

Lärandets drivkrafter - för elever med IF
Pedagogik

 • Vilka framgångsfaktorer främjar elevers lärande och hur skapar du utifrån dessa en positiv lärmiljö?
 • Att jobba med KASAM och andra drivkrafter för att eleverna ska må bra och känna motivation
 • Hur kan positiva emotioner kompensera för den nedsättning i arbetsminnet som elever med IF har?

Motivation och lärprocesser i den anpassade grund-och gymnasieskolan
Specialpedagogik

 • Hur skapar ni struktur och sammanhang i undervisningen?
 • Hur får ni eleven att verkligen tänka?
 • Hur gör ni eleven medveten och delaktig?

Tydliggörande pedagogik i den anpassade grund- och gymnasieskolan
Lärande och undervisning

 • Därför är tydliggörande pedagogik så viktigt för eleven
 • Visuella verktyg utvecklar undervisningen
 • Så utformar och använder du visuella verktyg i olika situationer

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti