Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Föreläsningar
Skolutveckling

Bedömning och betyg
Bedömning

Utveckla bedömarkompetensen för att öka lärandet och minska prestationspressen.

Elevassistentutbildning
Grundkurs om den anpassade grund- och gymnasieskolan

En 3 dagars processutbildning, skräddarsydd för elevassistenter.

 

Elevens rätt till kommunikation
Ledarskap och kollegialt lärande

Utforma kommunikativa lärmiljöer som ger elever möjlighet att uppleva och utveckla sin kommunikativa kompetens.

Lågaffektivt bemötande i anpassad skola
Pedagogik

Grunderna till förhållningssättet lågaffektivt bemötande och de tre stegen: hantera, utvärdera och förändra. 

Lärandets drivkrafter - för elever med IF
Pedagogik

Utveckla relationskompetensen och hur ni kan använda kroppsspråket för att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande.

Motivation och lärprocesser
Specialpedagogik

Arbetssätt för att utveckla elevernas förmågor och göra eleven medveten och delaktig i sitt eget lärande.  

Skolformen där alla får vara sitt unika jag
Grundkurs om den anpassade grund- och gymnasieskolan

Om intellektuell funktionsnedsättning och hur vi stöttar elever med IF i sitt lärande.

Tydliggörande pedagogik
Lärande och undervisning

Lär er använda tydliggörande pedagogik och att utforma och använda visuella verktyg för att skapa tydlighet och struktur i lärandet.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti