Skolutveckling tillsammans med Lärarfortbildning

 - Förändringsarbete som ger resultat

Ibland är skolutveckling ett mindre avgränsat projekt, ibland är det väldigt mycket större. Oavsett så måste det få fäste. Gamla vanor ska bytas ut mot nya. Invanda mönster behöver utmanas. Låt oss hjälpa till att hålla ihop era utvecklingsprojekt, leda kollegiala processer, fortbilda och handleda lärare och pedagoger, stötta rektor och ledare. Med vårt stöd blir er skolutveckling hållbar.

Skolutveckling på era villkor och vetenskaplig grund

Varje skola och förskola har sina utmaningar och sina styrkor. Det är därför vi skräddarsyr stödet efter era behov. Hur kan vi hjälpa er? Låt våra skolutvecklare stötta er i att få resultat i era satsningar.

Här kan läsa om några av våra spännande skolutvecklingsprojekt.

Startpaketet – en riktigt spännande nyhet

Nu kan vi erbjuda ett startpaket som hjälper er att hitta riktningen framåt för ert utvecklingsarbete. Här ligger fokus på att analysera ert nuläge med hjälp av flera olika skattningsverktyg. Analysen synliggör styrkor och utvecklingsområden men ger också stöd i att planera framåt för hållbar skolutveckling som slår rot i verksamheten.

Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster för skola, fritidshem och förskola.
10 000kr exkl moms

Läs mer