Skolutveckling

Vad har ni för mål för er verksamhet? Vi tror att vi kan hjälpa er att nå dem.
Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har vi under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek på uppdrag av skolor, koncerner och kommuner. För oss på Lärarfortbildning handlar det om att ALLA elever har rätt till en skola med hög kvalitet. Lärarfortbildning erbjuder därför ett brett utbud av tjänster för att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet.

Analys

- Hitta det ärliga nuläget

Processledning

- Skapa rätt förutsättningar för kollegialt lärande

Kompetensutveckling och fortbildning

- Utveckla rätt färdigheter utifrån elevernas behov

Handledning och coachning

- Praktisk vägledning i att byta vanor

Ledarskapsutveckling

- Ledarskap som skapar förutsättningar att lyckas

Utvärdering

- Ge ny kraft till utvecklingsresan 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om skolutveckling.