Att ge form åt förskolans innehåll

Författare: Hege Hansson

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet?

ISBN: 9789188149251
Översättning Annika Claesdotter (2018)

Lärarförlagets pris: 278 kr

En bok om de konstnärliga uttryckens möjligheter i förskolan

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet?

Den här boken berättar om ett år på en förskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt. Författaren beskriver hur arbetslaget använde 24 resväskor, ett utomhusgalleri och återbruksmaterial för att öppna sinnena för estetiska lärprocesser och skapa helhetssyn, mening och engagemang hos såväl barn och pedagoger som föräldrar.

Innehåll

  • Inledning Till Den Svenska Utgåvan
  • Förord
  • Prolog Till Ett Förskoleår
  • Rum
  • Material
  • Form
  • Iscensättning
  • Förbindelser
  • Epilog Till Ett Förskoleår – Och En Bok
  • Referenser

Sagt om boken

Många gånger har jag hört pedagoger säga att de inte kommer vidare i de projekt de startat med barnen. Att intresset rinner bort, att de inte hittar tråden. Hege Hansson beskriver alla de verktyg vi har till vårt förfogande och genom att använda dem finns tusen och åter tusen vägar att skapa och behålla intresse och lust.

Linda Linder
förskollärare och ateljerista


Att ge form åt förskolans innehåll lyfter fram förskolans miljö och material, estetiska lärprocesser och konstnärliga uttrycksformer. De teoretiska diskussionerna skapar en medvetenhet om förskollärarens viktiga roll i iscensättandes av rum med material som stimulerar barnen och skapar lust och nyfikenhet att lära. Hege Hansson har många års erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildningen i Norge och som aktionsforskare i förskolan. Under ett år arbetar hon på en förskoleavdelning och det blir ett år fyllt av kreativa lärprocesser och magiska händelser som vi läsare får ta del av. Boken är illustrerad med färgfoton från verksamheten och konstverk som inspirerat till det pedagogiska arbetet. Innehållet är fördelat på fem kapitel: Rum, Material, Form, Iscensättning och Förbindelser och alla inleds med en lärorik berättelse från arbetet med barnen. I första hand vänder sig boken till yrkesaktiva
förskollärare och studerande på förskollärarutbildningen och den är en verkligen en utmaning för alla som vill förändra och utveckla innehållet i förskolans verksamhet.

Maj-Britt Claesson
Lektör

Publicerat i BTJ-häftet nr 8, 2018Fakta

 

Vikt 0,50 kg
Bokbindning Mjuka pärmar
Sidor 280
Utgivning 31 januari 2018

Din bok har lagts till i varukorgen

Om författaren

Hege Hansson är en norsk xxxxx xxxx xxxx.