Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Språkrik förskola

Språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barn

STOCKHOLM 25 OKTOBER  |  ONLINE 25 OKTOBER

  • Den språkligt medvetna pedagogen i en förskola på vetenskaplig grund
  • Högläsning som gör skillnad riktigt
  • Utemiljöns möjligheter för ett rikt språkande
  • Andraspråksutveckling – vad behöver vi tänka på då?
  • Inspirerande och kreativa uttrycksformer för lek och utforskande

 

| Onlinekonferens live | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans rikskonferens

Med hjärtat i uppdraget

MALMÖ 20 NOV  |  GÖTEBORG 27 NOV  |  STOCKHOLM & ONLINE 4 DEC

I år tar vi pulsen på förskolan och dess uppdrag och lyfter vad som gör skillnad för barnen på riktigt.

Onlinekonferens live | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2024

Leda systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt i praktiken

STOCKHOLM 10 APRIL  |  ONLINE 10 APRIL 

  • Så blir det systematiska kvalitetsarbetet hanterbart och meningsfullt.
  • Skapa en stöttande organisation och strukturer för SKA arbetet.
  • Låt SKA arbetet sippra ner i praktiken och vardagen.
  • Vikten av visioner, ställningstaganden och en reflekterande kultur.
  • Värdera, utveckla och förändra dokumentationspraktiken för ett hållbart SKA arbete.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc