Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans rikskonferens

Om nu lärmiljön är den tredje pedagogen, vad betyder det i en tid när vårt uppdrag är i förändring?
Göteborg | Kalmar | Malmö | Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn 2018

– hur pratar 1-2-åringarna med oss?

De yngsta barnen pratar med oss. Högljutt, intensivt och hela tiden. Genom att aktivt lyssna med alla sinnen kan du få till samspel, lärmiljöer och projekt som präglas av lekfullhet, kreativitet och fantasi. Välkommen till den årliga konferensen som tar sin utgångspunkt i hur förskolan skulle se ut om 1-2-åringarna fick bestämma.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc