Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Personal i förskolan

Förskolans rikskonferens 2017

Undervisning och lärande. Två mycket centrala ord i förskolans värld som är i hetluften just nu. Förväntningarna på oss pedagoger är höga. Alla barn ska utvecklas och lära efter sina förmågor. Tillsammans kan vi hitta vägar att utveckla förskolan så att vi än mer tar vara på kreativiteten, leken och nyfikenheten både hos barn och hos oss vuxna!

Välkommen till Förskolans rikskonferens 2017

Kalmar | Malmö
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn 2018

Konferensen för dig som arbetar med förskolans allra yngsta barn.
Göteborg | Malmö | Stockholm | Östersund

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc