Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och rektorer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Språkrik förskola

Språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barns språkutveckling

Barn utvecklar sitt språk genom lek och i aktivitet, i vardagen och genom undervisning. Konferensen ger dig tips och verktyg som hjälper dig att systematiskt utveckla innehåll, arbetssätt och förhållningssätt som stöttar barns språkutveckling. Fokus ligger på språkstöttande pedagogik och hur vi pedagoger genom ett medvetet förhållningssätt kan ta tillvara på alla tillfällen som ges i förskolans vardag. 

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i förskolan

Förskolans rikskonferens 2022 har fokus på samarbete, ledarskap och kollegialt lärande i arbetslaget. Vi får ta del av forskning, erfarenheter och goda exempel på förskollärares ledarskap, hur arbetslaget kan utveckla sin kommunikation och hur alla avdelningar på en förskola kan samarbeta. För barnens bästa!

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans yngsta barn 2022

Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med 1-2-åringar i förskolan

Konferensen belyser språkutvecklande arbetssätt från olika perspektiv, där alla exempel kopplas just till förskolans yngsta barn. Allt som presenteras har 1-2 åringen i fokus och du behöver inte lägga kraft på den så vanliga frågan – vad innebär det här i arbetet med de yngsta barnen?

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc