Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och rektorer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Lekfull förskola

Leken som nav i förskolans utbildning

Analogt och digitalt, drama och dramatik, dans och estetiska uttryckssätt samt etiska ställningstagande tar denna konferensdag plats på scenen. Du får ta del av exempel på hur leken kan kläs av och få ny förståelse, som på allvar ger barnen kraft och mod. Hur leken alltid främjar förmågor och lärande i sällskap av pedagoger med inlevelseförmåga och nyfikenhet.

Digital konferens | | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2023

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Under dagen får du tillsammans med våra föreläsare utrymme för reflektion över ditt eget ledarskap, samtal och erfarenhetsutbyte, med övriga deltagare oavsett om du deltar på plats eller digitalt. Det här är en dag du inte vill missa!

Digital konferens | | Göteborg | Stockholm

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc