Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn i Stockholm och Göteborg 2019

– hur blir Lpfö 18 1–2-åringarnas läroplan?

I den reviderade läroplanen möter vi begrepp som undervisning, utbildning och hållbar utveckling. Hur ska vi förhålla oss till begreppen i vår vardag med de yngsta barnen och framförallt vad innebär de i förskolans praktik? För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Under konferensen får vi chansen att göra just detta och sätta begreppen i relation till lärande, lek och omsorg.

Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans rikskonferens

Lpfö 18 mitt i din yrkesvardag
I Läroplanen finns svar på frågan Vad ska utbildningen i förskolan innehålla? Föreläsarna beskriver hur några av de viktigaste delarna i uppdraget kan genomföras i din yrkesvardag.
Göteborg | Kalmar | Malmö | Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Du som leder pedagogisk utveckling i förskolan

Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling

Konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc