Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans rikskonferens

Om nu lärmiljön är den tredje pedagogen, vad betyder det i en tid när vårt uppdrag är i förändring?
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn

– hållbar utveckling: lärande, inflytande och undervisning

Hållbar utveckling har inte bara fått större utrymme i vårt uppdrag, vår förståelse av begreppet har också vidgats. Nu behöver vi nya ingångar för hur vi arbetar med detta spännande och mångfacetterade begrepp i utbildningen. Vi behöver mer kunskap om hur vi ökar 1-2-åringarnas delaktighet och inflytande i undervisningen. Vi behöver idéer för hur vi lyfter social och ekonomisk hållbarhet, och inte bara den ekologiska. 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Du som leder pedagogisk utveckling i förskolan

Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling

Konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan.

Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc