Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn i Stockholm och Göteborg 2019

– hur blir Lpfö 18 1–2-åringarnas läroplan?

I den reviderade läroplanen möter vi begrepp som undervisning, utbildning och hållbar utveckling. Hur ska vi förhålla oss till begreppen i vår vardag med de yngsta barnen och framförallt vad innebär de i förskolans praktik? För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Under konferensen får vi chansen att göra just detta och sätta begreppen i relation till lärande, lek och omsorg.

Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn i Malmö 2019

– hållbar utveckling: lärande, inflytande och undervisning

Hållbar utveckling har inte bara fått större utrymme i vårt uppdrag, vår förståelse av begreppet har också vidgats. Nu behöver vi nya ingångar för hur vi arbetar med detta spännande och mångfacetterade begrepp i utbildningen. Vi behöver mer kunskap om hur vi ökar 1-2-åringarnas delaktighet och inflytande i undervisningen. Vi behöver idéer för hur vi lyfter social och ekonomisk hållbarhet, och inte bara den ekologiska. 

Malmö
Målgrupp:
Du som leder pedagogisk utveckling i förskolan

Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling

Konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan.

Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans rikskonferens

Vi vill tacka alla som deltog på Förskolans rikskonferens under hösten. Vi jobbar på för fullt med nästa års program och ser fram emot att träffa er snart igen!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc