Konferenser för dig som arbetar i förskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och förskolechefer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans rikskonferens

Lpfö 18 mitt i din yrkesvardag
I Läroplanen finns svar på frågan Vad ska utbildningen i förskolan innehålla? Föreläsarna beskriver hur några av de viktigaste delarna i uppdraget kan genomföras i din yrkesvardag.
Göteborg | Kalmar | Malmö | Stockholm | Umeå
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Förskolans yngsta barn i Stockholm och Göteborg 2019

– hur blir Lpfö 18 1–2-åringarnas läroplan?
Tack alla som deltog på konferensen i år! Vi hoppas ni hade en lärorik dag och att ni fick med er både bekräftelse, funderingar och aha-upplevelser hem. 
Vi håller på för fullt att gå igenom era utvärderingar för att påbörja planeringen av nästa års upplaga av konferensen. Varmt välkommen även då!

Med vänlig hälsning Lena Rosada, projektledare konferens
Målgrupp:
Du som leder pedagogisk utveckling i förskolan

Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling

Konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc