Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och rektorer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans rikskonferens

Kompensatoriskt, värdefullt och hållbart

MALMÖ 22 NOVEMBER  |  GÖTEBORG 29 NOVEMBER |  STOCKHOLM 6 DECEMBER  |  DIGITALT 6 DECEMBER

  • Vad innebär förskolans kompensatoriska uppdrag
  • Roller och ansvar för att utveckla likvärdigheten
  • Tillsammans – arbetslagets kraft för förändring
| Onlinekonferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2024

Leda systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt i praktiken

STOCKHOLM 10 APRIL  |  ONLINE 10 APRIL 

  • Så blir det systematiska kvalitetsarbetet hanterbart och meningsfullt.
  • Skapa en stöttande organisation och strukturer för SKA arbetet.
  • Låt SKA arbetet sippra ner i praktiken och vardagen.
  • Vikten av visioner, ställningstaganden och en reflekterande kultur.
  • Värdera, utveckla och förändra dokumentationspraktiken för ett hållbart SKA arbete.
Onlinekonferens | | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc