Fortbildare förskola

Tryck gärna på bilden om du vill läsa mer om någon av våra fortbildare.

Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Persson
Fortbildare
Caroline Klintenberg
Fortbildare
Erika Wallin
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Divander
Fortbildare
Katarina Larsson
Fortbildare
Kristina Mansfeldt
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Pernilla Unevik
Fortbildare
Sara Krokström
Fortbildare
Susanne Benckert
Fortbildare