Fortbildare förskola

Tryck gärna på bilden om du vill läsa mer om någon av våra fortbildare.

Alicia Eriksson
Fortbildare
Annica Persson
Fortbildare
Cathrine Bergman
Fortbildare
Erika Wallin
Fortbildare
Jeanette Israelsson
Fortbildare
Josefine Rejler
Fortbildare
Katarina Larsson
Fortbildare
Lars Gustafsson
Fortbildare
Maria Johansson
Fortbildare
Pernilla Unevik
Fortbildare
Sara Krokström
Fortbildare
Susanne Benckert
Fortbildare