Med Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. Hon beskriver hur ett årslångt temaarbete kring en barnbok blir en processbaserad fördjupning i förskolans uppdrag med relationer, reflektion och gemensamma upplevelser i fokus.

Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetsutvecklare. Under 20 år på Svejserdalens förskola i Mölndal, en av fem litteraturförskolor i en större enhet, har hon varit med och arbetat fram en verksamhetsidé som bygger på böcker, berättande, fantasi och lek. Förskolorna utgår från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning – men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

I boken skildras hur pedagogerna i litteraturförskolan arbetar för att erövra begreppet undervisning och bygga en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Marie Eriksson visar också hur förskolans läroplan omsätts i praktiken när systematiska analyser blir en drivkraft i arbetet. Teori och praktik vävs ihop genom många konkreta exempel från verksamheten.

Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld är en uppföljning av Marie Erikssons första bok Lärande i sagans värld (2009).

Innehållsförteckning

Förord

Inledning

Kapitel 1 Sagoinspirerade projekt och processer

Kapitel 2 Fördjupat arbete i mötet med sagan

Kapitel 3 Ett nystan av relationer och röster

Kapitel 4 Trassliga processer i fantasins värld

Kapitel 5 Olika perspektiv på pedagogisk miljö

Kapitel 6 Förändringsarbete och föränderliga material

Kapitel 7 Skapa språkliga miljöer

Kapitel 8 Tillgängliga verktyg för kommunikation

Kapitel 9 Berättandets möjligheter

Kapitel 10 Skriftspråk och andra uttryck möts

Kapitel 11 Handdockan berikar den pedagogiska miljön

Kapitel 12 Sagofigurernas mångfald och möjligheter

Kapitel 13 Systematisk analys som drivkraft

Kapitel 14 Dokumentation och reflektion som motor

Kapitel 15 Hos oss ska människor växa

Bilaga Docktillverkning

Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen