De yngsta och läroplanen

Lena Edlund
– Det krävs träning och mod för att sätta ord på det de yngsta barnen gör, säger Lena Edlund som skrivit två böcker om förskolans yngsta barn. I böckerna De yngsta och läroplanen samt De yngsta och undervisningen lyfter hon på alla stenar och utmanar oss på sitt tänkvärda sätt.


ISBN: 9789188149367


 

Läroplanen gäller också för förskolans yngsta barn

Alla pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan – men hur omsätter man innehållet i praktiken med de allra yngsta barnen? Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata? Kan ettåringar arbeta i projekt eller vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut?

I De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet kan förankras i läroplanen och delar med sig av sina erfarenheter och tankar när det gäller till exempel introduktion, förskolans miljö, pedagogisk dokumentation och undervisning med de yngsta. Hon ger också tips och verktyg som underlättar pedagogernas viktiga arbete.

Det här är en utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18.

Innehåll

Våga lita på barnen – inledning av Anna Palmer

Förord

Kapitel 1: Läroplanen som styrdokument

Kapitel 2: De yngsta barnen och deras kommunikation

Kapitel 3: Hur ser vi på de yngsta barnen

Kapitel 4: Barnen visar vägen till lärandet

Kapitel 5: Organisera för att lyckas med förskolans uppdrag

Kapitel 6: Normer, värden och demokrati

Kapitel 7: Hur får de yngsta barnen inflytande?

Kapitel 8: Pedagogisk dokumentation

Kapitel 9: Projekt och fördjupning

Kapitel 10: Skrivprojekt på ettårsavdelningen

Kapitel 11: Nytt perspektiv – nya tankar

Sagt om boken

Recension i BTJ-häftet nr 6 2019
Lena Edlund arbetar som pedagogisk utvecklare och har en bakgrund som förskollärare då hon bl.a. arbetat med de yngsta barnen. Första upplagan av boken kom 2016 och innehållet har nu reviderats och utökats utifrån förskolans nya läroplan. Edlund förmedlar kompetenserna som det lilla barnet har och resonerar om hur pedagogerna kan arbeta för att barnet ska utvecklas och stimuleras samt hur läroplanen kan omsättas utifrån de yngsta barnens förmågor. Med grund i den syn vi har på de små barnen diskuterar hon hur arbetet kan organiseras, struktureras och dokumenteras så att de små barnens kompetenser och kunskapsutveckling blir synliga.

Teori och praktik blandas och många exempel är tagna från verksamheterna. Edlund presenterar löpande frågeställningar och ger uppdrag till läsaren. Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ

Den här boken är väl värd att läsa.
Både för dig som just nu utbildar dig och för dig som arbetat länge ihop med de yngsta. Den ger både energi och fördjupade kunskaper om de yngsta barnens lärande och hur deras tillvaro kan ordnas i förskolan för att på bästa sätt relatera till vårt viktigaste styrdokument: läroplanen.


Anna Palmer
docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Äntligen om de allra yngsta!

I höstas fick jag boken De yngsta barnen och läroplanen (Lärarförlaget 2016) skriven av Lena Edlund i min hand. Den har jag burit med mig på diverse platser under hösten men inte fått tid att läsa. I torsdags lyckades jag dock när jag fick ett antal timmar i bil (inte bakom ratten då…) så jag började hungrigt läsa denna bok som jag länge väntat på att någon skulle skriva. Bara Lenas första ord i inledningen gör att jag förstår att denna bok kommer införliva mina förhoppningar;

Aldrig har jag upplevt mitt arbete i förskolan så roligt och så betydelsefullt som när jag arbetade med de yngsta barnen. Det är något särskilt att möta barn i början av livet, så nyfikna och intresserade av allt runt omkring dem.  Det är fantastiskt att få vara en del av deras utforskande av omvärlden och vad det innebär att vara människa. Det var också den mest intensiva perioden i mitt yrkesliv eftersom tillvaron tillsammans med de yngsta barnen aldrig pausar. Varje sekund pågår något och händer något nytt. Just därför innebär att arbeta med de yngsta barnen att hela tiden vara närvarande i nuet. Det är här och nu allt händer och det är de små detaljerna som blir stora och viktiga. /Lena Edlund

Jag hoppade lite jämfota ( inuti mitt huvud eftersom jag satt i bilen) för ni som följt Kullerbyttan vet att jag värnar hårt om våra allra yngsta och om rätten till en förskola som tar dem på allvar. Jag har skrivit många inlägg och varit i många trådar på Facebook och blivit utskälld efter noter många gånger när jag tagit i ömtåliga områden som frågan om anknytning och de yngsta barnens (1- och 2-åringars) möjligheter till inflytande och delaktighet. Det är svårt och obekvämt när någon hävdar att barn borde lyssnas till mer och erkännas som de människor de är, särskilt när det betyder att vi vuxna måste omvärdera vår syn på barn och på oss själva. (Diskussionen kring barn är lite samma diskussion som man hade om kvinnorna för snart 100 år sen…Om du inte tror mig så läs lite historia.) Jag har väntat på att det ska skrivas mer om våra yngsta utifrån perspektiv som blir lite utmanande och som kan förändra verksamheten för våra yngsta till det bättre och nu ÄNTLIGEN har det kommit en bok som helt och fullt fokuserar på de allra yngsta, ett- och tvååringarna och möjligheterna att skapa en meningsfull verksamhet för dem i förskolan. En bok som jag tror kan göra riktig och viktig skillnad om tillräckligt många läser den.

Lena Edlund har arbetat som förskollärare och förskolechef i 20 år och arbetar nu som pedagogisk handledare och föreläsare. Det märks tydligt att hon bär på mycket erfarenhet och boken känns på riktigt. Lena förstår, hon vet vad hon pratar om och hon och hennes kollegor har gjort det hon skriver om i boken så vi vet att det går. I inledningen berättar hon om varför hon skrivit boken. Hon beskriver att när hon handleder ute på förskolor säger pedagogerna då och då att det är ”så svårt med de yngsta. Jag känner igen det där, en fråga som jag ständigt får efter mina föreläsningar är liknande; Men hur gör vi med de yngsta då? Som att det jag beskrivit inte varit för de yngsta. Jag tror vi behöver bli tydligare, berätta på sätt som är konkreta. Det gör Lena med bravur i denna bok. Det är också Lenas önskan att vi ska får en ny känsla i mötet med de yngsta;

Med den här boken vill jag förmedla en känsla av att det inte är så svårt utan att man måste våga lita på sig själv och på barnen och det spännande som faktiskt pågår hela tiden mellan dem, oss och miljön.Det handlar om att lyfta upp små upptäckter som barnen gör, sätta ord på dem och stå upp för att det faktiskt är något anmärkningsvärt. Enligt min erfarenhet formuleras detta tyvärr alltför sällan verbalt eller i skrift.  /Lena Edlund

Det finns 11 kapitel totalt och boken är på drygt 160 sidor. Det är ingen tjock och tung bok utan en bok som man lätt tar till sig och det finns många praktiska situationer från vardagen med de yngsta beskrivna som illustrerar det Lena vill belysa. Varje kapitel utgår ifrån ett läroplanscitat och områden som barnsyn, organisation, normer och värden, pedagogisk dokumentation, projekt och fördjupning tas upp med utgångspunkt hos de yngsta. Kapitel tio tar upp ett skrivprojekt med ettåringar, nyttig läsning för alla. I slutet på varje kapitel finns handfasta frågor eller uppmaningar att ta tag i i arbetslaget under rubriken ”Att göra i praktiken”. Saker man kan börja med direkt. Det är som att boken spelar rollen som en nyfiken och utmanande handledare.

Det jag tycker om allra mest med boken är att för Lena är ingen fråga för känslig, hon tar upp alla områden som skapar debatt och osäkerhet och hon gör det på ett sätt som är fyllt med ödmjukhet inför den komplexitet och den otroliga yrkesskicklighet som krävs av de som arbetar med våra yngsta. Hon ingjuter mod att förändra för hon vet också i mötet med många förskollärare och barnskötare att det finns en oerhört stor kompetens som behöver tas tillvara och som behöver näras och utvecklas.

Lena skriver mycket om hur vi får syn på de yngsta barnens kommunikation. Hon menar att det är en del av demokratiarbetet. Om vi inte kan förstå på vilka olika sätt barnen kommunicerar så kan vi heller inte tolka vad de vill och då blir inte deras röster hörda. Lena vill vidga vår syn på vad kommunikation är. Hon beskriver kommunikationen mellan de yngsta barnen som konkreta handlingar, ögonkontakt, imitation, ansiktsutryck, beröring, gester osv… Detta utifrån forskning från bl.a. Gunvor Lokken och boken Toddlarkultur (Studentlitteratur 2008). Hon refererar också mycket till Ninni Sandvik och Nina Johannesens bok Små barns delaktighet och inflytande (Studentlitteratur 2009).

Boken tar hand om både de tillsynes små sakerna som hur vi som pedagoger behöver sitta i rummen, organiserar oss i de känsliga övergångarna (mellan aktiviteter) som de större i frågan om anknytning, hur bekväma vi är i att dela med oss av vår makt som vuxna och ge även de yngsta delaktighet och inflytande och om vad vi egentligen menar när vi talar om det kompetenta barnet.Även om du inte arbetar med de yngsta barnen kommer du lära dig mycket av denna bok. Det är nämligen så att det som Lena tar upp här gällande  kommunikation, lärande och värdegrund gäller människor, stora som små och det är just det som är hemligheten, att vi alla är människor.

Linda Linder
https://kullerbyttanblog.wordpress.com

Fakta

Vikt 0.342 kg
Bokbindning Mjuka pärmar
Sidor 166
Utgivning 28 oktober 2016

Din bok har lagts till i varukorgen

Om författaren

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef.Det jag tycker om allra mest med boken är att för Lena är ingen fråga för känslig, hon tar upp alla områden som skapar debatt och osäkerhet och hon gör det på ett sätt som är fyllt med ödmjukhet inför den komplexitet och den otroliga yrkesskicklighet som krävs av de som arbetar med våra yngsta.
Linda Linder
förskollärare, författare, teaterpedagog och atelierista. Bloggar på Pedagogiska kullerbyttan