För att förskolan ska utvecklas behövs det en tydlig riktning i arbetet. När alla drar åt samma håll gör det stor skillnad för barnen, samtidigt som det leder till en mer hållbar arbetsmiljö.

I Den synliga förskolan visar Martina Lundström hur förskoleorganisationer kan hitta en gemensam väg. Grunden läggs genom att på allvar diskutera till synes enkla frågor: Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”?

Boken baseras på Martina Lundströms erfarenheter som pedagogista och pedagogisk handledare inom förskolan. Teori varvas med praktiska exempel på hur utvecklingsarbete kan bedrivas. Den synliga förskolan riktar sig framför allt till rektorer och andra ledare, men är en värdefull guide för alla arbetslag som vill skapa en förskola där alla barn har goda förutsättningar att utvecklas och lära.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hennes första bok, Det synliga barnet, utkom 2016 och blev snabbt en stor framgång.

Innehåll
Förord
Prolog
1. Den olikvärdiga förskolan
2. Att leda in i förändring
3. Det idéburna ledarskapet
4. Från mission till vision
5. Variationer inom läroplanens ram
6. Verksamhetsidén
7. Att dokumentera förändring
8. Reflektionens betydelse
Epilog
Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen