”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.”

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.

Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet.

Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon har även bloggen Mötesplats för lärande.

Innehåll

Förord 7

Inledning 11

1. Alla är vi människor 15

2. Lyssnande lärande ledarskap 29

3. Att ge röst åt alla barn 37

4. Att ge barn utrymme 49

5. Barn som skapare av kunskap 71

6. Att göra ställningstaganden 85

7. Pedagogisk dokumentation 93

8. Meningsskapande kvalitetsarbete 121

9. Mål, måluppfyllelse och resultat 131

10. Projektinriktat arbetssätt 147

11. Analys och utvärdering 169

Epilog – att bli tydlig i konturerna 189

Din bok har lagts till i varukorgen