Ettåringar måste få leva och uppleva demo­krati. Det är grundbulten i projektet som Johanna Appelquist och Helena Marken berättar om i den här boken. Vi får följa hur de yngsta barnen utforskar och skapar relationer till platser tillsammans med pedagogerna.

Författarna visar hur ett projek­­terande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation gör det möjligt att mötas kring barnens strategier och teorier. De beskriver också hur barnens familjer blir viktiga medspelare när de yngsta tar plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan.

Innehåll
Förord
Prolog
Kapitel 1 – En förskola i samhället
Såpbubblan och Bagarmossen
Pedagogik i en föränderlig omvärld
Vägen till ett projekterande arbetssätt
Kapitel 2 – Demokrati som ledord
Ett viktigt verktyg
Alternativa röster
Att leva demokrati
En fredligare värld
Kapitel 3 – Vi förbereder projektet
Första mötet med föräldrarna
Kapitel 4 – Nu kommer barnen
Ute/inne
Strategier och utforskande
Dukar, lappar och prickar
Projektgården
Klättra, sitta och balansera
Bollar, ballonger och vårtillgängliga platser
Ljud och ljudrum
Att vispa sig fram
Kapitel 5 – Förändringar på platsen
Ljus och mörker
Platser på platsen
Kapitel 6 – Torget i centrum
Utforskande med samma strategier
Synas i samhället
Vi sätter spår på torget
Avslutningen på torget
Kapitel 7 – Vi tar plats på torget
Förgänglig konst
Att bli till som kreatör offentligheten
Mönster och symboler
Kapitel 8 – Nya perspektiv på platsen
Torget uppifrån
Kapitel 9 – Möte med ett annat torg
Sergels torg
En duva och en koltrast
Kapitel 10 – Hundraspråklighet
Den estetiska dimensionen
Kapitel 11 – Reflektion och Âterbesök
Dokumentationen hjälper barnen minnas
Att hoppa i en virtuell vattenpöl
Intensiteten i projektet
Se kopplingar vi kanske annars inte sett
Bli till genom dokumentationen
Att dela dokumentationen med föräldrar
Att dela dokumentationen med andra
Inställning till lärandet
Undervisning
Kapitel 12 – Att bjuda med familjerna
Ett första möte
Att vara med och bidra
Hur har samarbetet vuxit fram?
Former för samarbetet
Barnens strategier blir familjernas
Ömsesidigt utforskande
Föräldrarna om samarbetet
Kapitel 13 – Teoretiska perspektiv
Vi konstruerar verkligheten
Diskurser
Diskursanalys
Överkryssade begrepp
Att välja ord
Rum och material som språk
Barnen får starkare röst
Vedertagen kunskap och barnens teorier
Ett nytt barn
Hur våra förväntningar styr
Transdisciplinärt lärande
Rhizomatiskt tänkande
Kapitel 14 – Skapa rum för möten
Vad signalerar rummen?
Stationer
Hur stationer kan uppstå
Gå från ett till ett annat
Epilog
Litteratur 

Din bok har lagts till i varukorgen