När man bjuder in alla medarbetare till att bli aktiva medledare – då syns resultaten i hela verksamheten.

Hur skapar man ett bra samtalsklimat och en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag? Gemensam litteraturläsning och stormöten med pedagogiksamtal är ett par av de inslag som skapat stort engagemang och arbetsglädje i två verksamhetsområden i Halmstads kommun. I grunden finns ett nyfiket utforskande och en stark tilltro till människors lust att lära, utvecklas och ta ansvar. 

Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög är förskolechefer. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.

Innehåll

Förord
Presentation av författarna 

1. Bakgrund 

2. Teorier till stöd
Den lärande organisationen
Medledarskap och kollegialt lärande
Långsamhetens lov
Systemets delar påverkar varandra
Relationer inom systemet 

3. Utvecklingsarbetet startar
Behov av samling
De nya forumen tar form
Ut i det okända
Väntan på resultat 

4. Tre rationaliteter
Den målrationella rationaliteten
Den kommunikativa rationaliteten
Den kritiska rationaliteten 

5. Den viktiga dokumentationen
Kollegahandledning
Det cirkulära samtalet
Gemensam litteraturläsning
Ett steg mot pedagogisk dokumentation
Pedagogens roll 

6. Ett högre syfte
Pyramiden för logiska förändringsnivåer
Vikten av krångliga samtal
Pyramiden nerifrån och upp
Avtryck i verksamheten

7. En reflekterande kultur
Läsa varandras texter
Respons och feedback som leder vidare 

8. Läroplanen och kvalitetsarbetet
Alla dessa mål
Aktionsforskning och underifrånperspektiv
Att misslyckas för att lyckas
Gropen – en modell för förändring och lärande
Statiskt och dynamiskt mindset 

9. Både och – igen
Att förena två perspektiv 

10. Visionsstyrningen tar form
Med stöd i pyramiden
Pedagogernas utvecklingsplaner  

11. Långsamt vetande ger resultat
Att utforska skriftspråket
En tillbakablick
En osäker och tillfällig kvalitet 

Slutord 

Referenser 

Din bok har lagts till i varukorgen