Alla barn i förskolan ska ha rik tillgång till miljö och material som ger dem möjligheter att utveckla sina lekar och utforska sin omvärld utifrån sina idéer och planer. De ska få bli förundrade och förbluffade, på sätt de inte förväntat sig och som får dem att vilja veta mer, anser Linda Linder som är förskollärare, ateljerista, föreläsare, miljöpedagog och bloggar på Pedagogiska kullerbyttan.

Men hur går man konkret tillväga för att utforma en sådan öppen, innehållsrik och inbjudande pedagogisk miljö?

Linda Linder samlade ihop ett gäng kollegor och tillsammans har de skrivit en antologi där de delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer. Samtliga är inspirerade av tanken om miljön som den tredje pedagogen, hämtad från den pedagogiska filosofi som vuxit fram i förskolorna i Reggio Emilia. De beskriver förändringar och visar vilken betydelse den pedagogiska miljön har för både barn och pedagoger.

 

Innehåll

Inledning av Karin Hultman

Rummet som den tredje pedagogen av Linda Linder

Synen på barnet påverkar miljön av Christian Eidevald och Agneta Wallander

Förskolan som barnets arena av Eleonor Andersson och Lina Svensson

Torget – trend, matsal eller mötesplats? av Christina Nilsson

Att resa mellan öar är att lära av Maria Fabien, Lovisa Gustafsson, Anna Larsén och Erika Lewis

”Den gör så att en lampa lyser!” av Carina Lindblad och Anna-Karin Jansson

Vi har ett rum och vad gör vi då? av Pia Franzén

Det offentliga rummet som plats för lek av Cristian Fabbi

Se miljön utifrån alla barns perspektiv av Ann Kronberg Larsson

En likvärdig förskola i hela kommunen av Helena Olsson och Martin Gråfors

Att bygga för relationer och lärande av Anna-Maria Andersson

Dela kulturens betydelse för utveckling av Markus Bergenord och Linda Linder

Din bok har lagts till i varukorgen