Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger. Med Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre. 

I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen spänner över ett brett fält, från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering. 

Anna Thoresson är förskollärare på Frida förskola i Vänersborg sedan 2009. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.

Innehåll

Förord

Inledning

Kapitel ett – Undervisa med och om digitala verktyg

Kapitel två – Utforska och lära på nya sätt

Kapitel tre – Berätta med digitala verktyg

Kapitel fyra – Tänka som en dator

Kapitel fem – Skapa med it som material

Kapitel sex – Våga utforska tillsammans

Referenser

Din bok har lagts till i varukorgen