Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som:

Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?

Innehållsförteckning

Förord –  Malin Andersson & Therés Åkerblom (red.)  

Kapitel 1 – Det lärande barnet i förskolans utbildning och undervisning
Therés Åkerblom

Kapitel 2 – Arbetslaget i undervisningen
Malin Andersson

Kapitel 3 – Kan alla barn lyckas i förskolan?
Ann Kronberg Larsson

Kapitel 4 – Digitala verktyg för de yngsta barnen
Sara Persson

Kapitel 5 – Lek och estetik som den röda tråden
Sara Bergström & Linda Bjällerstedt

Kapitel 6 – Högläsning är vägen till språket
Therés Åkerblom

Kapitel 7 – Digitalt skapande och lärande med barnen
Simon Melin

Kapitel 8 – Att omfamna skillnader och göra mångfalden till en resurs
Farzaneh Moinian

Kapitel 9 – Att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och lärande
Anniqa Sandell Ring

Kapitel 10 – Släpp in populärkulturen i undervisningen
Therés Åkerblom

Kapitel 11 – Bedömning som verktyg för att utveckla undervisningen
Ulrika Jonson & Ann Kronberg Larsson

Kapitel 12 – Om vi gör som vi alltid har gjort kommer inget att förändras
Malin Andersson

Fotografer och illustratörer 

Din bok har lagts till i varukorgen