Förskolans rikskonferens 2024

Med hjärtat i uppdraget

På Förskolans rikskonferens samlas årligen hundratals förskollärare, barnskötare och rektorer för att tillsammans fylla på med ny kunskap, insikter och byta erfarenheter med varandra. I år tar vi pulsen på förskolan och dess uppdrag och lyfter vad som gör skillnad för barnen på riktigt.

 

MALMÖ 20 NOV  |  GÖTEBORG 27 NOV  |  STOCKHOLM & ONLINE 4 DEC

Konferensen gav olika perspektiv och jag fick så många utvecklande reflektioner till mig själv, mitt arbetslag och min förskola.

Deltagare på 2023 års konferens

Konferensens innehåll:

 • Vilka förmågor och kunnande behöver förskolan utveckla och möta?
 • Hållbarhet där yrkesroll, drivkrafter, krav och förväntningar möts.
 • Följa barns förändrade kunnande – vad, varför och hur?
 • Den värdefulla förskolan – mod och förmåga att stå upp för alla barn.
 • Interkulturellt förhållningssätt som metod för att kompensera i förskolan.

Alla barns rätt till en förskola med hög kvalitet

Det bästa med förskolan är att det är en plats för lek, vänskap, upptäckter, skratt, allvar, hoppfullhet och mycket mer. Förskolan kan vara en fantastisk plats, det vet vi! Rätten till en förskola med riktigt hög kvalité har kanske aldrig varit lika viktig som idag. Samtidigt är utmaningarna många och komplexa. Barndomen pågår nu och den är alltid lika unik och värdefull. Tillsammans hittar vi vägar för att ge alla barn tillgång till den förskola de ha rätt till.

Årets konferens undersöker frågor som, Vem är förskolan till för? Hur får vi barnen att vara i centrum? Vilket lärande erbjuds och vad behövs? Den här gången gör vi det genom att lyssna extra mycket på uppdragets hjärta. Vad det är som ger dagens förskola kraft, riktning och meningsfullhet? Vad saknas? Möt några av förskole-Sveriges främsta forskare, författare och praktiker som ger dig olika ingångar, frågeställningar och perspektiv kring det som är hjärtat i utbildningen, och det som gör skillnad på riktigt.

Möt Sven Persson, Christian Eidevald, My Campbell, Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen 

Innehåll

08:15 Registrering

Kaffe/the och smörgås

09.00 Konferensen inleds

Moderator Katarina Larsson inleder dagen

09.10 Förskolans och barnets hjärta och hjärna – om vad som är viktigt för barnens utveckling och lärande

Sven Persson är professor i pedagogik.

Vi vet att förskolan har potential att ge alla barn goda förutsättningar att utvecklas och lära utifrån sin potential. Den svenska förskolan har emellertid genomgått stora förändringar och synen på vad som är viktigt och gynnsamt för barnens utveckling och lärande i förskolan har skiftat. Ny forskning pekar också på att vi förbisett viktiga och underliggande förmågor hos barnet. Det är förmågor som kanske är de mest betydande för barnets lärande och utveckling, på kort och lång sikt. I föreläsningen diskuteras de pedagogiska relationerna och hur förskolepersonalens emotionella, sociala och kognitiva stöd till barnet bygger på en grundläggande professionell kompetens – att förena hjärta och hjärna.

 • Att ge goda förutsättningar för lärande och utveckling.
 • Viktiga och underliggande förmågor hos barnet med stor betydelse för utvecklingen.
 • Professionell kompetens och pedagogiska relationer som stöttar.
10.20 Paus

med kaffe och frukt

10.40 Att följa barns förändrade kunnande

Christian Eidevald är legitimerad förskollärare, utvecklingschef och gästprofessor i Pedagogik.

Allt större fokus läggs på ”att följa barns förändrade kunnande”, men finns det risker om det blir ett mål i sig? Målet för barnens tid i förskolan behöver riktas mot att utveckla kvaliteten i interaktioner, det vill säga i de möten som uppstår, den så kallade processkvaliteten. Det gäller för alla barn och förskolor, men särskilt för de barn som har behov av kompensatorisk stöttning, utifrån att de har särskilda utmaningar, inte får det stöd som de behöver hemifrån eller bor i områden med utmanande förutsättningar. Vilket kunnande behöver då stöttas, och hur kan vi skärpa den pedagogiska blicken för vad som kan behöva dokumenteras för att undervisningen ska utvecklas på ett sätt som gynnar barnen.

 • Vad är ”att följa barns förändrade kunnande” tänkt att leda till?
 • Dokumentation och undervisning för att följa barns förändrade kunnande.
 • Vad är det barn behöver stöd för att utveckla? – mer om förmågor av stor vikt.
 • Långsiktiga processer som möjligheter för barns lärande.
12:00 Lunch
13:00 Göra skillnad – hopp, allvar och lekfullhet

My Campbell är förskollärare med ett utbildningsansvar inom flerspråkighet, magisterexamen inom barn- och ungdomsvetenskap.

Vi vet att det förekommer rädsla för förskolan hos många nya familjer i Sverige. Efter påverkanskampanjer och rykten finns en oro för exempelvis orosanmälningar och omhändertaganden. Vi vet också att förskolan kan vara fantastisk plats för integration samtidigt som det sker ett lärande som vidare gynnar den fortsatta skolgången. Så hur gör vi för att skapa trygghet och tillit för barn och vårdnadshavare? En nyckel är att inta ett interkulturellt förhållningssätt. Att arbeta interkulturellt är i grund och botten att inkludera, att arbeta med en öppenhet – vilket i sin tur kan bidra till att familjer känner sig inkluderade, och accepterar förskolan som en bra plats för sina barn.

 • Interkulturellt förhållningssätt som en metod för att kompensera i förskolan.
 • Vad behövs, vilka resurser krävs och vad kan göra skillnad?
 • Förutsättningar och utmaningar – hur gör vi i praktiken?
 • Vilken skillnad kan förskolan göra för ett barn?
13.50 Bensträckare
14.00 Det ständiga sökandet efter mer kunskap

Erika Kyrk Seger är en av förskole-Sveriges mest engagerade inspiratörer och föreläsare, rektor och har en bakgrund som förskollärare, verksamhetsutvecklare och pedagogista.

Förändrade förutsättningar och fortsatt höga förväntningar i förskolans uppdrag medför utmaningar och komplexitet. Vi behöver ödmjukt problematisera, utveckla och utvecklas samt stärka det egna lärandet. Rektorn Erika Kyrk Seger befinner sig tillsammans med sina medarbetare i ett ständigt sökande efter ny kunskap och förståelse. Insikter och kunskap som kan bidra till att skapa utveckling som gör skillnad. Under föreläsningen får du möta pedagogik, organisationspsykologi och ledarskapsteorier kryddade med vardagsproblematik som skapar igenkänning.

 • En kunskapssökande vardag med barnets bästa i fokus.
 • Att skapa utveckling som gör skillnad.
 • Lärande i ledning, arbetslag och tillsammans med barnen.
 • Hur kan ny kunskap leda till förändrad praktik?
15.00 Paus

med kaffe, te och fikabröd

15.30 Med hjärta för uppdraget och yrkesrollen

Katinka Vikingsen har lång erfarenhet av att leda professionellt lärande och utvecklingsprocesser i förskolan. Hon är även diplomerad coach och har en bakgrund som förskollärare, rektor, utvecklingsledare, pedagogista och mycket mer.  

Omsorg om barnen, uppdraget och omsorg om sig själv. Hur får vi ihop yrkesroll, drivkrafter, krav och förväntningar? Att arbeta i förskolan idag har onekligen en hel del utmaningar, så hur kan vi möta den vardag som pågår och hålla för den morgondag som kommer? Föreläsningen ger förståelse för vad hållbarhet kan innebära kopplat till både uppdrag och yrkesroll. Med fortsatt fokus på en förskola för barnets bästa.

 • Vikten av att brinna för något men inte brinna upp
 • Social hållbarhet, vad innebär det?
 • Vad är det vi behöver värna om?
 • Hitta, vårda och behålla – förutsättningar för en yrkesroll i balans
16.40 Konferensen avslutas

Sven Persson
Professor i pedagogik
Christian Eidevald
Gästprofessor i pedagogik
My Campbell
Förskollärare
Erika Kyrk Seger
Rektor
Katinka Vikingsen
Förskollärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 20 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 27 november 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 4 december 2024
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
Onlinekonferens live, 4 december, tillgänglig t.o.m. 11 dec
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Titta när det passar dig!
Som deltagare på onlinekonferensen kan du ta del av föreläsningarna under 7 dagar. När du ser konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av den. Du kan se den i ett svep eller dela upp och titta vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

Boktips!

Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Läs mer om boken Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion här>>

Konferensen görs i samarbete med: