Inspiration och kunskap för grupper

Föreläsningar

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Föreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna förskolan. 

Riskfylld lek

Lek som utmanar

Suzanne Axelsson föreläser och utmanar vår syn på lärande och undervisning. Vilka risker behöver vi människor ta för att utvecklas?

Viktigt på riktigt

Hållbart utvecklingsarbete i förskolan

Erika Wallin ger er nycklarna till vad som krävs för att starta upp ett systematiskt utvecklingsarbete som verkligen leder till förändring, på riktigt. 

Det hållbara arbetslaget

Samspelskompetens, självledarskap och professionell kommunikation

Camilla Vahlberg föreläser och får oss att reflektera kring hur vi stärker vår samspelskompetens för att skapa större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal.

Att leda förändringsarbete

Från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin ger nycklar till det lösningsorienterade ledarskapet och hur vi skapar en förändringsbenägen kultur.

Varför så tyst om våra hudtoner?

Vad innebär etniska stereotyper, internalisering och vithetsnormer för våra barn i förskolan?

  • Att prata om hudfärg med barn och personal – har vi ett språk för det?
  • Vilken kunskap och förståelse kring rasism är det vi saknar i relation till våra förskolebarn?
  • Så kan ett antirasistiskt arbete med utgångspunkt i våra hudtoner se ut i praktiken
  • Utmana vithetsnormen när det gäller skapande material, böcker och media
  • Genomförs på Svenska eller Engelska


Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutveckling i teori och praktik

  • Språkets uppbyggnad och olika delar
  • Språkliga aktiviteter genom alla målområden
  • Pedagogens roll som språkligförebild
  • Lärmiljöer som stimulerar språkutveckling


Förskolans lärmiljöer

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!

Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade. Den här heldagsföreläsningen inspirerar dig till att skapa rum för fantasi, utforskande, lärande, lek och mycket mer.

Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan

Får man göra som man vill?

Har ni en gemensam grund att stå på i er förskola? Har ni aktivt tagit ställning till vilken barnsyn och kunskapssyn ni vilar mot? Är ni överens om er gemensamma tolkning av läroplanen?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti