Inspiration och kunskap för grupper

Föreläsningar

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Föreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna förskolan. 

De yngsta barnen på förskolan

Skräddarsydda föreläsningar med Lena Edlund

 • Läroplanen
 • Undervisningen
 • Värdegrunden

 

Språkrika lärmiljöer

Där alla barn får förutsättning att bli språkande individer

 • Samspel utgör grunden till kommunikation
 • Pedagogen som språklig förebild
 • Mötesplatser och språkstimulerande material
 • Böckerna och högläsningens roll i språkutvecklingen

 

Varför så tyst om våra hudtoner?

Vad innebär etniska stereotyper, internalisering och vithetsnormer för våra barn i förskolan?

 • Att prata om hudfärg med barn och personal – har vi ett språk för det?
 • Vilken kunskap och förståelse kring rasism är det vi saknar i relation till våra förskolebarn?
 • Så kan ett antirasistiskt arbete med utgångspunkt i våra hudtoner se ut i praktiken
 • Utmana vithetsnormen när det gäller skapande material, böcker och media
 • Genomförs på Svenska eller Engelska


Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutveckling i teori och praktik

 • Språkets uppbyggnad och olika delar
 • Språkliga aktiviteter genom alla målområden
 • Pedagogens roll som språkligförebild
 • Lärmiljöer som stimulerar språkutveckling


Förskolans lärmiljöer

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!

Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade. Den här heldagsföreläsningen inspirerar dig till att skapa rum för fantasi, utforskande, lärande, lek och mycket mer.

Samsyn för likvärdighet i den egna förskolan

Får man göra som man vill?

Har ni en gemensam grund att stå på i er förskola? Har ni aktivt tagit ställning till vilken barnsyn och kunskapssyn ni vilar mot? Är ni överens om er gemensamma tolkning av läroplanen?

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille